دریافت تحقیق قتل عمد

شامل 34 صفحه
فرمت word
حجم فایل 2.9MB
شناسه محصول: 639

قیمت دانلود فایل: 8.700 تومان

دسته: برچسب: ,
 • رفرنس منابع فارسی : دارد
 • رفرنس منابع انگلیسی : دارد
 • فهرست : دارد

مقدمه

حیات، یکی از اولین و مهم‌ترین نعماتی است که خداوند به انسان عطا فرموده است و درنتیجه،گرفتن این نعمت از انسان همواره با واکنش‌هایی شدید از سوی جامعه بشری روبرو گردیده است.در اسلام نیز به حفظ این نعمت الهی، توجه لازم مبذول داشته شده است و خداوند در آیه 32 ازسوره مائده می‌فرماید: «مِنْ أَجْلِ ذَلِک کتَبْنَا عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیاهَا فَکأَنَّمَا أَحْیا النَّاسَ جَمِیعًا …» «بدین سبب بر بنی‌اسرائیل چنین حکم نمودیم که هرکسی نفسی را بدونحق قصاص و یا بی‌آنکه فسادی را درروی زمین انجام دهد به قتل برساند، مانند آن است که همه مردم را کشته است و …»(مائده: 32).. ازاین‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرائم پیش‌بینی‌شده است.
قتل را می‌توان سلب نعمت حیات از انسان تعریف کرد که معمولاً بخش مهمی از کتاب‌های‌قانون مجازات در کشورهای مختلف را به خود اختصاص می‌دهد. سلب حیات از انسان به انگیزه‌ها و شیوه‌های مختلفی صورت می‌گیرد؛ به همین خاطر قانونگذاران مختلف، به تقسیم بندی قتل پرداخته و با توجه به قبح هریک از این اقسام، مجازات خاصی را برای آن در نظر گرفته‌اند.

قتــل عمد[1] یکــی از جرائم وخیم[2] محســوب می‌شود. آمارهای مختلف نشــان داده‌اند که پیامدهای بیشــتر جرائم مانند دزدی، جیب‌بری یا آســیب زدن به اموال دیگری، بالنسبه جزیی و پیش‌پاافتاده‌اند و باآنکه قربانیان این جرائم کوچک نیز عــوارض نامطلوب ارتکاب جرم را تجربه می‌کنند، اما بسیاری از آن‌ها پس از گذشت اندک زمانی، تعادل خود را به دســت می‌آورند. برعکس اغلب جرائم علیه اشــخاص دارای پیامدهــای درازمدت نامطلوبی بر قربانیان اســت.

سلب حقوق و آزادی افرادی که به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند، در گام نخست، مستلزم قابلیت سرزنش آن‌هاست و پایه ی اصلی این قابلیت، احراز عنصر معنوی است. ضعف در شناخت این مقوله و درنهایت حکم به محکومیت یا برائت اشخاص، از معضلاتی است که نظام قضایی ما با آن مواجه است که ریشهی آن را باید در پژوهش و آموزش جستجو کرد.

عنصر روانی شکل‌دهنده ی رابطه ی مجرم و جرم است و به‌تبع آن، واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه است. وجود مفهوم عمد و غیرعمد به‌عنوان اوصاف جرائم، وابستگی تام باوجود عنصر روانی و چگونگی این عنصر دارد.

 

[1]-Murder

[2]– Serious Crimes

فهرست تحقیق

مقدمه

اهمیت و ضرورت پژوهش

پیشینه پژوهش

روش پژوهش

هدف پژوهش

 1. قتل عمد

1-1. عناصر مؤثر در ایجاد قتل عمد

1-1-1. علم به عمل

1-1-2. علم به موضوع

1-1-2-1. علم به انسان بودن

1-1-2-2. زنده‌بودن

1-1-2-3. محقون‌الدم بودن مقتول

1-1-2-4. علم به وضعیت خاص مجنی‌علیه

1-1-2-5. علم به موقعیت مکانی و زمانی

نتیجه‌گیری

منابع

منابع

اردبیلی، محمدعلی. (1386). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان.

امامی،  مرتضی (1393) بررسی تطبیقی قتل عمد و غیرعمد در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

امینی، امین الله (1385) انواع قتل و احکام آن پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه.

آقائی‌نیا، حسین. (1392). جرایم علیه‌ی اشخاص، تهران، نشر میزان.

پوربافرانی، حسن. (1388). جرایم علیه‌ی اشخاص، تهران، انتشارات جنگل.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1386). ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.

حائری شاه‌باغ، سیدعلی. (1389). شرح قانون مجازات عمومی، تهران، مجمع ذخایر اسلامی.

حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ فخرمناب، حسین. (1384). «مقایسه‌ی عوامل موجهه‌ی جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری». مجله‌ی دادرسی، شماره‌ی 54.

خاطری، برهان. (1390). فرآیند تکوین جرم، تهران، انتشارات خرسندی.

خویی، سید ابوالقاسم. (1407). مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، قم، انتشارات لطفی.

زراعت، عباس. (1386). جرایم علیه‌ی اشخاص، انتشارات فکرسازان.

زراعت، عباس. (1393). شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، انتشارات ققنوس.

شیخ طوسی، محمدبن حسن. (1351). مبسوط، جلد دوم، تهران، المکتبة المرتضویة الاحیاء الآثار الجعفریه.

صادقی، محمدهادی. (1387). جرایم علیه‌ی اشخاص، تهران، نشر میزان.

صبحی محمصانی. (1386). فلسفه‌ی قانونگذاری در اسلام، ترجمه‌ی اسماعیل و مینا گلستانی، چاپ اول، تهران، خانه‌ی کتاب.

صدق پور، بهرام، محمدکاظم بهرامی. امیر رضایی. محمد شفیعی. محمود صفری. محمدرضا صادقی. حسین آذری (1385) بررسی علل و انگیزه ارتکاب جرم قتل عمد و غیرعمد در نیروهای مسلح، طرح پژوهشی. سازمان قضائي نيروهاي مسلح.

عسکری­زاده، حمیدرضا(1395) معاونت در قتل عمد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

غزالی، محمد. (1945). احیاء علوم الدین، ج سوم، بیروت، دارالمعرفة للطباعة و النشر.

گرجی، سید ابوالقاسم. (1373). مقالات حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

گلدوزیان، ایرج. (1391). حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

لیالستانی، حسین (1393) بررسی جنبه عمومی جرم معاونت در قتل عمد (تحلیل مواد 207 و 208 قانون مجازات اسلامی)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم سیاسی.

محسنی، مرتضی. (1376)، دوره‌ی حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، جلد سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.

معین، محمد. (1387). فرهنگ فارسی، انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات آراد.

موسوی‌الخمینی، سید روح‌الله. تحریرالوسیله، جلد دوم، قم، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.

میر محمد صادقی، حسین. (1390). جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان.

میرسعیدی، سید منصور. (1390). مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان، تهران، بنیاد حقوقی میزان.

نجفی، محمدحسن. (1392). جواهر الکلام، ترجمه و شرح اکبر نایب‌زاده، جلد اول، تهران انتشارات خرسندی.

نجیب، حسنی. (1392). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص. قاهره، دارالنهصه العربیه.

نوشادی، ابراهیم (1389) مصادیق قتل عمد در حقوق جزای ایران و فرانسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

واین آر، لفیو. (1387). سببیّت و قتل در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران، نشر میزان.

ولیدی، محمد صالح. (1393). شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، انتشارات جنگل.

الهی‌منش، محمدرضا؛ مرادی اوجقاز، محسن. (1392). جرایم علیه‌ی اشخاص، تهران، انتشارات مجد.

 Antony Duff, (2001), answering for crime, Responsibility and Liability in criminal law, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing.

 Ashwort Andrew (2003) Principles of criminal low, fourth Edition, New York, oxford, university, press

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قتل عمد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی