دریافت ترجمه مقاله آیا فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برندها(SMMA) مهم است؟ تحلیل اعتدالی

Do brands’ social media marketing activities matter? A moderation analysis
شامل 23 صفحه
فرمت word
حجم فایل 1.2MB
شناسه محصول: 182

قیمت دانلود فایل: 38.000 تومان

دسته:

مقاله ترجمه شده Do brands’ social media marketing activities matter? A moderation analysis

مجله مقاله: Journal of Retailing and Consumer Services - مجله خرده فروشی و خدمات مصرف کننده
ISSN: 0969-6989, Vol: 64, Page: 102794, January 2022
Department of Marketing, College of Business Administration, Prince Sultan University, Riyadh, Saudi Arabia - دانشگاه شاهزاده سلطان، ریاض، عربستان سعودی
Elsevier
نشریه الزویر - ساینس‌دیرکت

قسمتی از متن ترجمه مقاله آیا فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برند ها اهمیت دارد؟ تحلیل اعتدالی

فهرست ترجمه مقاله
 • چکیده
 • ۱. مقدمه
 • 2. بررسی ادبیات
  • 2.1. SMMA
  • 2.2. تجربه برند
 • 3. مدل مفهومی و فرضیه های مطالعه
  • 3.1. SMMA و تجربه برند
  • 3.2. SMMA و نگرش نسبت به برند
  • 3.3. SMMA و قصد خرید
  • 3.4. اثرات تعدیل کننده مشارکت مشتری
  • 3.5. اثرات تعدیل کننده نسل مصرف کننده (نسل هزاره جدید / نسل های دیگر)
 • ۴. روش شناسی
  • 4.1. نمونه و گردآوری داده ها
  • 4.2. معیارها
 • ۵. نتایج و تجزیه و تحلیل
  • 5.1. مدل اندازه گیری
  • 5.2. آزمون فرضیه: مدل ساختاری
 • 6. بحث و نتیجه گیری
  • 6.1. دستاوردهای نظری
  • 6.2. پیامدهای عملی
  • 6.3. محدودیت ها و احتمالات تحقیقات بعدی
 • فهرست منابع
 • Abstract
 • Keywords
 • 1. Introduction
 • 2. Literature review
  • 2.1. SMMA
  • 2.2. Brand experience
 • 3. Model and hypotheses of the study
  • 3.1. SMMA and brand experience
  • 3.2. SMMA and attitude towards the brand
  • 3.3. SMMA and purchase intention
  • 3.4. Moderating effects of customer engagement
  • 3.5. Moderating effects of consumer generation (millennials/non-millennials)
 • 4. Methodology
  • 4.1. Sample and data collection
  • 4.2. Measures
 • 5. Results and analysis
  • 5.1. Measurement model
  • 5.2. Test of hypothesis: structural model
   • 5.2.1. Main effects
   • 5.2.2. Testing moderation effects
 • 6. Discussion and conclusions
  • 6.1. Theoretical contributions
  • 6.2. Practical implications
  • 6.3. Limitations and further research possibilities
 • Acknowledgement
 • References

چکیده

با توجه به افزایش علاقه  مندی به نقش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی (SMMA) برند در ارائه تجربیات بهتر، مطالعه حاضر به بررسی روابط میان SMMA، تجربه برند، قصد خرید و نگرش نسبت به برنـــد می پردازد. همچنین این مطالعه نسل مشتری (نسل هزاره جدید در برابر نسل های دیگر) و سطح مشارکت مشتری (زیاد در برابر کم) را به عنوان تعدیل کنندگان پیوند SMMA – تجربه برند مورد ارزیابی قرار می دهد. 413 پاسخ از افرادی که یک برند را در رسانه های اجتماعی دنبال می کردند گردآوری شد و از مدلسازی معادلات ساختاری در راستای اهداف تحلیل مزبور استفاده گردید. نتایج نشان دهنده نقش اساسی SMMA در هدایت تجربه برند، قصد خرید و نگرش نسبت به برند است. همچنین نتایج تایید می کند که پیوند SMMA – تجربه برند در بین نسل مصرف کنندگان (نسل هزاره جدید در برابر نسل های دیگر) و سطح مشارکت مشتری و (زیاد در برابر کم) با توجه به SMMA برند تغییر می کند. این نتایج به بازاریابان در درک نقش نسل مصرف کنندگان و سطح مشارکت آن ها در قبال رابطه SMMA – تجربه برند کمک می کند. این مطالعه با پیامدها، محدودیت ها و مسیرهای تحقیقاتی آینده پایان می یابد.

 

کلیدواژگان: بازاریابی رسانه های اجتماعی، تجربه برند، نسل هزاره جدید، مشارکت مشتری، نگرش، قصد خرید

Abstract
Considering the increased interest in the role that a brand’s social media marketing activities (SMMA) play in providing better experiences, the current study examines associations among SMMA, brand experience, purchase intention, and attitude towards the brand. This study also assesses the customer generation (Millennials vs. Non-Millenials) and customer engagement level (high vs. low) as moderators in the SMMA-brand experience link. 413 responses were collected from individuals who follow a brand on social media and employed structural equation modelling for the analysis purpose. The results suggest an essential role of SMMA in driving brand experience, purchase intention, and attitude towards the brand. Results also establish that the SMMA-brand experience link varies across consumer generation (Millennials vs. Non-Millenials) and customer engagement level (high vs. low) with the brand’s SMMA. These results aid marketers in realizing the role of consumers’ generation and their engagement level relating to SMMA-brand experience relationship. The study concludes with implications, limitations, and future research avenues.

Keywords:
Social media marketing
Brand experience
Millennials
Customer engagement
Attitude
Purchase intention

بحث و نتیجه گیری

این مطالعه به بررسی نقش SMMA در شکل دهی تجربه برند، توسعه نگرش نسبت به برند و بهبود قصد خرید می پردازد. مطالعه حاضر نسل مصرف کنندگان (نسل هزاره جدید / نسل های دیگر) و مشارکت مشتری (زیاد / کم) را به عنوان متغیرهای تعدیل کننده مد نظر قرار داد. یافته ها نشان دادند که SMMA بر تجربه برند، نگرش و قصد خرید نسبت به برند تاثیر می گذارد. متعاقباً، نتایج نقش حیاتی تجربه برند را در توسعه نگرش و قصد خرید تایید نمود. به علاوه، نسل مصرف کنندگان (نسل هزاره جدید / نسل های دیگر) و سطح مشارکت مشتری (زیاد در برابر کم) رابطه بین SMMA و تجربه برند را تعدیل نمود.

6.1. دستاوردهای نظری

مطالعه بر غنای ادبیات بازاریابی رسانه های اجتماعی به چند طریق ذیل می افزاید. نخست، مطالعه حاضر ادبیات SMMA موجود را با بررسی مدل و با استفاده از نمونه ای متشکل از غیردانشجویان در زمینه های متنوع تقویت می کند (زولو و همکاران، ۲۰۲۰). شایان توجه آنکه، تعیین اثرات نسل ها (یعنی نسل هزاره جدیـــد / نسل های دیگر) در پیوند SMMA – تجربه برند مناسب بوده و مطالعه حاضر به فراخوانی مهم تحقیق در زمینه ادبیات در حال رشد SMMA پاسخ می دهد (زولو و همکاران، ۲۰۱۰). برخورداری از بینش مناسب درباره نقش نسل های مصرف کنندگان در بازاریابی رسانه های اجتماعی نیز شایسته خواهد بود (مور، ۲۰۱۲). یافته ها نقش حیاتی SMMA را در طی نسل های مختلف نشان دادند یعنی پیوند SMMA – تجربه برند در نسل هزاره جدید قوی تر از زیرگروه نسل های دیگر است. این امر نشان دهنده تاثیر نسبتاً قدرتمندتر SMMA بر تجربه مشتریان نسل هزاره جدید در رابطه با برند است. این نتیجه با مطالعاتی که بیانگر اهمیت حیاتی بازاریابی رسانه های اجتماعی در راستای شکل دهی برداشت ها و ایجاد مبنایی برای ارزیابی برند در محیط آنلاین هستند همخوانی دارد (زولو و همکاران، ۲۰۲۰). از این رو، مطالعه حاضر بر غنای ادبیات رو به رشد نقش SMMA در نسل های مصرف کنندگان به عنوان یک متغیر تعدیل کننده در پیوند SMMA – تجربه برند می افزاید (فلورنتال، ۲۰۱۹).

در ثانی، مطالعه حاضر با ارزیابی میزان تفاوت پیوند SMMA – تجربه برند با توجه به سطح کم و زیاد مشارکت مشتری در فعالیت رسانه های اجتماعی برند، بر غنای تحقیقات در زمینه مشارکت مشتری می افزاید. تجزیه و تحلیل تعدیل کنندگی نشان داد که هر قدر سطح مشارکت مشتری بیشتر باشد، احتمال تاثیرگذاری SMMA بر تجربه مشتری در قبال برند بیشتر خواهد بود. در مقابل، SMMA تحت شرایط سطح مشارکت کم، تاثیر چندانی نخواهد داشت. این یافته ضمن تقویت ادبیات موجود مبنی بر نقش تعدیل کنندگی متغیر مشارکت مشتری (تاکور، ۲۰۱۹) به فراخوانی تحقیقات حیاتی در زمینه ادبیات بازاریابی رسانه های اجتماعی و مشارکت نیز پاسخ می دهد (لیو و همکاران، 2019؛ وانگ و کیم، 2017).

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آیا فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برندها(SMMA) مهم است؟ تحلیل اعتدالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی