دریافت پایان نامه سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده

شامل 54 صفحه
فرمت word
حجم فایل 16.3MB
شناسه محصول: 1161

قیمت دانلود فایل: 12.500 تومان

قسمتی از متن پایان نامه ساختار های جمع شونده و باز شونده

مقدمه:

سازه‌هاي فضايي را مي‌توان به‌عنوان برگي برگرفته از طبيعت دانست، برگه‌های طبيعي از صلبيت فوق‌العاده‌ای برخوردارند و از حداقل مصالح براي حداكثر استفاده سازه‌ای بهره مي‌گيرند  سبكي و نصب سريع، چندمنظوره بودن، تنوع در شكل و طرح عدم نياز به نيروي زياد در مراحل نصب و برچيدن، سهولت حمل‌ونقل، قابليت استفاده در ابعاد و دهانه‌های مختلف و … ازجمله عواملي مي‌باشند كه استفاده روزافزون اين نوع سازه‌ها را در دنياي علم و فن‌آوری توجیه‌پذیر مي‌سازند توسعه قابل‌توجه سازه‌هاي فضا كار مرهون تلاش و فعاليت مهندسان نخبه دنيا در اواخر قرن نوزدهم می باشد. گر چه در ابتدا هدف از بكار گيري سازه‌هاي فضا كار به‌عنوان سازه‌هايي موقت بود ولي در عمل از آن‌ها به‌عنوان سازه‌هايي دائمي‌استفاده شد و به انواع مختلف و با مصالح متفاوت در كشورهاي گوناگون طراحي و اجرا گرديد. احتياج به سازه‌هاي متحرك كه به‌طور ساده و سريع نصب گردد و قابل‌حمل و نصب مجدد در مکان‌های موردنیاز باشد باعث پيدايش سازه‌هاي فضا كار باز شونده و جمع شونده شد كه با رشد روزافزون استفاده از اين نوع سازه‌ها بخصوص در كشورهاي صنعتي توجه پژوهشگران و صنعت گران به اين سازه‌ها افزايش يافت.

در كشور ما هرسال زلزله‌هاي مخرب و سيل‌هاي ویرانگر عده‌ای از هم‌وطنانمان را بی‌خانمان مي‌كند، زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان نياز مبرم به سرپناه دارند در اين ميان استفاده از اين سازه‌ها مي‌تواند كمك مؤثری در حفظ جان و مال اين عزيزان داشته باشد، به‌غیراز اين كاربردهاي فراوان اين نوع از سازه‌هاي فضايي تلاش روزافزون پژوهشگران و صنعت گران اين مرزوبوم را مي‌طلبد و اميد آن است كه آنچه در اين درس گروهی ارائه مي‌گردد، ذره‌ای هرچند كوچك درراه رشد و اعتلاي كشور عزيزمان باشد.

فهرست

1-1 مقدمه. 1

1-2 تعريف سازه‌هاي فضايي باز شونده و جمع شونده 2

1-3 موارد كاربرد سازه‌هاي فضايي باز شونده و جمع شونده 2

1-3-1 موارد نياز به سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده 2

1-3-2  مزاياي سازه‌هاي فضايي باز شونده و جمع شونده. 2

1-3-3 موارد استفاده 3

1-4 مكانيزم‌هاي مختلف در سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده 4

1-4-1 مكانيزم‌هاي چتري.. 4

1-4-2 مكانيزم المان‌هاي تا شونده مفصلي (زانويي) 5

1-4-3 مكانيزم المان‌هاي قيچي سان.. 5

1-4-4 مكانيزم كشويي.. 5

1-4-5 سازه‌هاي باد شده با هوا 6

1-4-6 مكانيزم سازه‌هاي تا شونده صفحه اي.. 6

1-5 بافتار مختلف در سازه‌هايي باز شونده و جمع شونده 6

1-5-1 سازه‌هاي خطي.. 7

1-5-2 شبكه‌هاي تخت… 7

1-5-3 شبكه‌هاي بلوري.. 7

1-5-4 چليك استوانه اي با نقش دو طرفه. 8

1-5-5 چليك استوانه اي با نقش سه طرفه. 9

1-5-6 گنبدهاي كروي با نقش دو طرفه. 9

1-5-7 گنبدهاي كروي با نقش سه طرفه. 10

1-5-8  گنبدهاي كروي با المان‌هاي قيچي سان 3 لولايي.. 10

1-5-9 گنبدهاي كروي ژئودزيك… 11

1-5-10 ساير انواع سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده 11

1-6 طرح گره‌ها و اتصالات و روش‌هاي باز و بسته كردن سازه 11

1-7 تاريخچه سازه‌هاي فضا كار باز و جمع شونده 12

1-8 نمونه‌هايي از سازه‌هاي جمع شونده و باز شونده از سراسر دنيا 12

2-1 طراحي هندسي سازه هاي فضايي بازشونده وجمع شونده 16

2-1-1  اصول كلي و روابط هندسي.. 16

2-1-2 طراحي هندسي در شبكه‌هاي فضايي تخت مشكل از واحدهاي چند ضلعي منتظم.. 17

2-2  رفتار سازه هاي باز شونده و جمع شونده در مرحله باز و بسته شدن.. 23

2-2-1  بررسي پارامترهاي هندسي موثر بر رفتار سازه در حين باز و بسته شدن.. 23

2-2-2 تغييرات كميت‌هاي سازه‌ای در حين جمع شدن سازه 26

2-2-3  پارامترهاي موثر بر رفتار غير خطي سازه در حين باز شدن.. 27

2-3 تحليل و طراحي.. 32

2-3-1 روند آناليز ماتريسي سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده 32

2-3-2 روند طراحي سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده 39

2-3-3 طرح المان‌هاي كابل و ميله. 39

2-3-4 طرح المان‌هاي قيچي سان.. 40

2-4 بهينه يابي سازه هاي بازشونده و جمع شونده 41

2-4-1  فرآيند طراحي بهينه. 41

2-4-2  رابطه سازي مسائل بهينه يابي.. 41

2-4-3  رابطه سازي سازه فضا كار باز شونده و جمع شونده 42

2-4-4 متغيرهاي از پيش تعيين شده 43

2-4-5 متغيرهاي طراحي.. 43

2-4-6  تابع هدف.. 43

2-4-7  قيدهاي طراحي.. 43

2-4-8  نمودار جريان بهينه ياي وزن سازه تاشو. 45

2-4-9  روش‌هاي نو در بهينه سازي.. 45

2-4-9  روش‌هاي نو در بهينه سازي.. 46

2-5 كارهاي آتي و زمينه‌هاي تحقيق آينده 47

منابع.. 48

منابع
 1. S.A De focatiis And S.D.Guest, “Deployable membrances designed from folding tree leaves”, university of Cambridge, U.K the royal society 2002.
 2. you And S. Pellegrino, “Foldable bar Structures” Int. J. Solids and Structures Vol. 34, No. 15, PP1825-1847, 1997.
 3. Surinder Mann and Bryantokarczyk” The past, Present, and future of retractable roofs”. Structure magazine November 2004.
 4. J. Gantes, “Deployable Structures, analysis and design”, WIT press, C/O computational Mechanics Inc, U.S.A. 2001.
 5. E free lands, Richard G. Helms, Paul B. Willis,” Inflatable space structures technology Development for Large Radar Antennas”, Jet propulsion laboratory, California institute of technology (USA). 2004.
 6. Frank Vadstrup Jensen.”Cover Elements for retractable roof structures”. First year report submitted to the University of Cambridge on the progress of Ph.D.work, November 2001.
 7. Jensen and S. Pellegrino, “Expandable structures formed by Hinged Plates”. Fifth International conference on space structures, 19-21 August 2002. University of sorrey U.K.
 8. J. Gants and E. Konitopoulou”. Geometric design of arbitrarity curved bi-stable deployable arches with discrete joint size” Int. J. solids and structures, Vol 41(5517-5540) 2004.
 9. J. Gants and A. Giakoumakisand P. Vousvounis, ” symbolic Manipulation as a tool for design of deployable domes, computers and structures, vol. 64.No.1-4, PP. 865-878, 1997.
 10. Hebbelinck and M. Mollaent and J. Haase,” from small parts of large structures, Beven mit texhlien heft 4/2004.
 11. Soykasap, A. M. Watt and S. Pelligrino, ” New concept for ultra-thin deployable structures”. J. Int, Association for shell and spatial structures, Vol. 46(2005). N.1
 12. Julian F.V Vincent,” Deployable structures in nature, center for Biometric, the University of Reading, U.K (1997).
 13. Hua Zhang, H. Matsuo, Y. Mopiia and H.yamakawa, Stabilization of a deployable flexible structures”, acta Astranautica, vol. 43, No. 7-80 PP 369-376, 1998.
 14. كاوه علي، كروبي فرهاد، كيواني جعفر ( مترجم)- تحليل، طراحي و ساخت سازه هاي فولادي فضايي، نشريه شماره : ك-382. مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، 1383.
 15. جعفروند علي، “تحليل و طراحي بهينه سازه هاي فضاكارتاشو” پايان نامه براي دريافت درجه دكتراي سازه: دانشكده علم و صنعت 1377.
 16. فرهاد پور احمد، بررسي رفتار سازه هاي تاشو در حين باز وجمع شدن، پنجمين كنفرانس دانشجويي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي ، نجف آباد، 1376.
موارد نياز به سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده:

سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده زير مجموعه اي از آن دسته از سازه‌ها هستند كه به سرعت و سهولت قابل نصب بوده و مي‌توان آن‌ها را به راحتي براي استفاده مجدد جمع آوري كرد نياز به چنين سازه‌هايي از زمان‌هاي قديم وجود داشته است 10.] يعني از هنگامي‌كه قبايل چادر نشين براي يافتن مرتع و چراگاههاي بهتر از جايي به جايي ديگر نقل مكان مي‌كردند سازه‌هاي كوچك وسبك و متراكم شده اي مانند سياه چادرها، خيمه سرخ پوستان و چادر كروي عشاير چنين نيازي را بر آورده مي‌كردند، اكثر اين سازه‌ها با وصل كردن ميله‌هاي راست ساده در روي زمين به يكديگر نصب شده و با پارچه‌ها ي سخت پوشيده مي‌شوند. باز كردن و نصب آن‌ها براي ابعاد متوسط هرچند. وقت زيادي نمي‌گرفت اما به هر حال وقت گير بود، مخصوصا در شرايط نامساعد آب وهوايي مشكل آفرين مي‌نمود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی