دریافت پایان نامه بررسی روزن‌داران رسوبات هولوسن در سواحل جزیره کیش

شامل 95 صفحه
فرمت word
حجم فایل 7.7MB
شناسه محصول: 455

قیمت دانلود فایل: 8.700 تومان

دسته: برچسب:
  • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زمین‌شناسی ـ شاخه چینه‌شناسی و فسیل شناسی
  • پایان نامه دارای فهرست و منابع فارسی و انگلیسی می باشد

قسمتی از متن پایان نامه مطالعه روزن‌داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبی جزیره کیش

چکیده

جزیره کیش از جزایر جنوب کشور ایران محسوب می‌شود از لحاظ شکل هندسی این جزیره تقریباً بیضی شکل بوده د و بخشی اززون زاگرس چین خورده است. مهمترین بخش­های رسوبی این جزیره شامل رسوبات ماسه­ای ساحلی، ماسه­ای ساحلی متراکم شده، رسی – ماسه­ای  سخت شده، رسی قرمز رنگ و رسوبات رسی ماسه دار می­باشند.

از لحاظ آب و هوایی جزیره کیش دارای آب و هوای گرم و مرطوب است. سواحل شمال‌غربی، غرب و جنوبی جزیره صخره‌ای و به خاطر وزش بادهای دریایی مواج می‌باشند.

در تحقیق حاضر مطالعات میکروفونیستیک و رسوب شناختی سواحل جنوبی جزیره کیش در 6 ایستگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

در مطالعات و بررسی‌های مربوط به روزن‌داران موجود در سطح جزیره 8 جنس و 11 گونه شناسایی شدند روزن‌داران موجود در عمق 6 جنس و ٥ گونه شناسایی شدند. بیشترین فراوانی مربوطه به روزن‌داران با پوسته آهک هیالین می‌باشد.

اصلی‌ترین مجموعه‌شناسایی شده در این نواحی مورد مطالعه:

Ammonia   beccarii  linne Association

است که گونه­های  همراه این مجموعه عبارتند از:

Amphistegina lobifera , Elphidium craticulatum , Quinqueloculina lamarkina , Triloculina trigonata , Peneropelis pertusus     

از نظر رسوب شناختی ایستگاه‌هایی که حاوی روزن‌داران زیادی بودند غالباً از مواد آلی غنی هستند.

مهمترین عامل فیزیکوشیمیایی مؤثر بر توسعه روزن‌داران میزان اکسیژن محلول در آب است که فراوانی و تنوع آن‌ها را کنترل می‌کند.

با بررسی‌های انجام شده می‌توان چنین گفت که جامعه میکروفونای جزیره کیش،بیشتر در بسترهای دانه ریز (سیلتی ـ گلی) و جامعه ماکروفونا در رسوبات دانه‌درشت‌ متمرکزند. از آنجایی که مرجان‌های جزیره کیش تأثیر بسزایی برروی عوامل بوم‌شناختی، رسوب‌شناختی، کانی شناسی دارد پس باید در مورد مرجان‌های جزیره کیش نیز اشاره‌ای داشته باشیم اما اساس مطالعات پایان نامه بر مبنای شناخت میکروفونای منطقه نظیر روزن‌داران می‌باشد.

مقدمه

خلیج فارس دریای حاشیه­ای و نیمه بسته وهلالی شکل است با عمق متوسط (حدود 35 متر) که این عمق به تدریج به سمت تنگه هرمز افزایش چشمگیری می­یابد. بطوری که متوسط عمق آن در مناطق شمالی و جنوبی کمتر از 15 مترو درناحیه تنگه هرمز حدود 100 متر است. از طرف مشرق با دریای عمان و اقیانوس هند مرتبط است آب و هوای آن خشک و نیمه استوایی ودمای آن در فصل زمستان دارای آب وهوای معتدل و در فصل تابستان بسیارگرم و شرجی است.

این خلیج نیلگون به دلیل وجود ذخایر گسترده­ انرژی درخود ازاهمیت جهانی برخورداراست و در عرصه­ی مناسبات بین­المللی چشم تمام جهانیان را به خود خیره کرده است.

ایران پهناورترین کشور حاشیه خلیج فارس محسوب می­شود و شناخت جزایر ایرانی آن با توجه به اهمیت این منطقه حائز اهمیت است.

منطقه خلیج فارس دارای حدود ١٣٠ جزیره است که از جمله آنها می­توان به جزایر قشم، کیش، هرمز، ابوموسی، خارک، تنب کوچک، تنب بزرگ، سیری، لاوان، فارور ، هندورابی و…نام برد. (صهبا، 1386)

جزیره کیش به منظور مطالعات زمین شناسی دراین رساله مورد توجه قرار گرفته تا روزن‌داران این منطقه شناسایی و معرفی گردد بررسی و مطالعه روزن داران دراین جزیره نقش مهمی را در تعیین میزان آلودگی، تفسیر محیط رسوبی و پالئواکولوژی جزیره ایفا می­کند.

فهرست پایان نامه

چکیده — 1

مقدمه — 3

فصل اول : کلیات — 4

1-1 کلیات زمین شناختی خلیج فارس — 6

1-1-1 تاریخچه پیدایش خلیج فارس — 7

2-1-1 ریخت شناسی خلیج فارس — 7

1-2 کلیات و خصوصیات جغرافیایی — 8

1-2-1 پیشینه تاریخی جزیره کیش — 8

1-2-2 موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی جزیره کیش — 9

1-2-3 خصوصیات زمین شناسی جزیره کیش — 11

1-2-4 خاک جزیره کیش — 12

1-2-5 اقلیم و آب و هوای جزیره کیش — 13

1-2-6 پوشش گیاهی جزیره کیش — 20

1-2-7 هیدرولوژی جزیره کیش — 21

1-2-8 حیات جانوری در جزیره کیش — 21

1-2-9- نگرشی بر نقشه زمین شناسی جزیره کیش — 23

1-2-10- تکنونیک و لرزه خیزی جزیره کیش. 24

1-2-11 کشاورزی و دامداری جزیره کیش — 25

1-2-12- امکانات زمین گردشگری در جزیره کیش — 26

1-2-13- ویژگی های انسانی جزیره کیش — 27

1-2-14 – جایگاه ژئوپولتیک، استراتژیک و نظامی در جزیره کیش — 27

1-2-15 کیش در سفرنامه ها و آثارمورخان. 28

1-2-16- آبسنگ‌های مرجانی جزیره کیش — 28

فصل دوم : روش های مطالعاتی — 29

2-1 – موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونه برداری — 30

2-2- ابزار و مواد مورد نیاز — 32

2-3 – نمونه برداری — 32

2-4- آماده سازی نمونه‌ها جهت مطالعات روزن داران — 33

2-5- معرفی ایستگاه‌ها — 35

فصل سوم : مطالعات بوم شناختی و فیزیکو شیمیایی — 47

3-1 مشخصات فیزیک و شیمیایی آب‌های سواحل جزیره کیش — 48

3-2- تعیین میزان کل مواد آلی رسوبات. 52

3-3- نتایج حاصل ازاندازه گیری میزان کل مواد آلی. 52

فصل چهارم : نتایج مطالعات میکروفونیستیک وسیستماتیک — 55

فصل پنجم : ماکروفونای جزیره کیش — 66

فصل ششم : بحث و نتیجه گیری — 69

فصل هفتم : اطلس برگزیده روزن داران مطالعه شده — 76

 

فهرست جداول و نمودارها

جداول

جدول 1- میانگین درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتی گراد در جزیره کیش      14

جدول 2- میانگین بارندگی برحسب میلی متر در جزیره کیش — 16

جدول 3- میانگین رطوبت نسبی بر حسب درصد در جزیره کیش. 18

جدول 4- مشخصات جغرافیایی ایستگاه‌های نمونه برداری — 30

جدول 5- میانگین اکسیژن محلول در آب در ایستگاه‌های مطالعاتی — 50

جدول 6- میزان کل مواد آلی رسوب در ایستگاه‌های مطالعاتی — 54

جدول 7- روزن داران شناسایی شده در سطح با پوسته آهکی هیالین  — 64

جدول 8- روزن داران شناسایی شده در سطح با پوسته پورسلانوز — 64

جدول 9- روزن داران شناسایی شده در عمق با پوسته آهکی هیالین — 65

جدول 10- روزن داران شناسایی شده در عمق با پوسته پورسلانوز — 65

تصاویر

تصویر 1 : نمایی از پوشش گیاهی جزیره کیش — 20

تصویر 2 : نمایی ازکشتی یونانی — 27

تصویر 3 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 1 (کشتی یونانی) — 35

تصویر4  : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 1 (کشتی یونانی). 36

تصویر 5 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 2 (شاندیز غروب) — 37

تصویر 6 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 2 (شاندیز غروب) — 38

تصویر 7 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 3 (بیمارستان 200 تخت
خوابی) — 39

تصویر 8 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 3 (بیمارستان 200 تخت
خوابی) — 40

تصویر 9 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 4 (تاسیسات فشار گاز) — 41

تصویر 10 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 5 (پارک دلفین) — 42

تصویر 11 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه5 (پارک دلفین) — 43

تصویر 12 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 6 (هتل آپارتمان کوثر) — 44

تصویر 13 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 6 (هتل آپارتمان کوثر) — 45

نمودارها

نمودار 1- میانگین درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتی گراد در جزیره کیش     15

نمودار 2- میانگین بارندگی بر حسب میلی متر در جزیره کیش. 17

نمودار 3- میانگین رطوبت نسبی بر حسب درصد در جزیره کیش — 19

نمودار 4- میزان اکسیژن محلول در ایستگاه‌های مطالعاتی — 50

نمودار 5- نمودار کل مواد آلی رسوب در ایستگاه‌های مطالعاتی — 54

نقشه‌ها

نقشه 1 – موقعیت نسبی جزیره کیش در خلیج فارس — 10

نقشه 2- نقشه زمین شناسی جزیره و موقعیت ایستگاه‌ها — 31

منابع

منابع فارسی

1 ـ آقا نباتی، سیدعلی (1383)، زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

2 ـ خسرو تهرانی، خسرو (1374)، فسیل شناسی بی‌مهرگان، انتشارات مؤسسه فرهنگی عابدزاده.

3 ـ خسرو تهرانی، خسرو (1377)، اطلس ماکروفسیل‌های بی‌مهرگان، انتشارات دانشگاه آزاداسلامی.

4 ـ خسروتهرانی، خسرو (1377)، میکروپالئونتولوژی کاربردی، جلد اول، فرامینیفرا، انتشارات دانشگاه تهران.

5 ـ خسروتهرانی، خسرو (1377)، میکروپالئونتولوژی کاربردی، جلد دوم، غیرفرامینیفرها، انتشارات دانشگاه تهران.

6 ـ درویش‌زاده، علی (1380)، زمین‌شناسی ایران، انتشارات امیرکبیر.

7 ـ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (1383)، جغرافیایی جزایر ایرانی خلیج فارس (جزایر کیش و هندورابی)

8 ـ سازمان منطقه آزاد کیش (1379)، آبسنگ‌های مرجانی، گوهرهای نهان خلیج فارس.

9 ـ سهرابی ملایوسفی، معصومه (1382)، مطالعات میکروفونیستیک، رسوب شناسی و بوم‌شناختی رسوبات هولوسن در اکوسیستم مانگرو و نوار ساحلی جنوب جزیره قشم ـ خلیج‌فارس، رساله‌ی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

10- سهرابی ملایوسفی ، معصومه (1382) ، مطالعات میکروفونیستیک و بوم شناختی پهنه جزر و مدی جزیره کیش .

11 ـ صادقی اسکویی، فرخ‌ السادات (1381)، بررسی زمین‌شناسی جزیره کیش با تأکید بر رده‌های شکم پایان و دو کفه‌ای‌ها، رساله‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

12- صهبا ، مریم ، (1386) ، مطالعات ماکرو و میکروفونستیک شامل مرجان‌ها و روزن‌داران جزیره کیش، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

13 ـ معینی، رضا(1377)، مطالعات رسوب‌شناختی، بوم‌شناختی و میکروفونیستیک در طول نوار ساحلی خلیج فارس، از بندرمقام تا بندر نخل تقی، رساله‌کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

14 ـ وزیری، محمدرضا، داستانپور، محمد و ناظری، وحیده (1380)، مبانی دیرینه‌شناسی، جلد اول (میکروفسیل‌ها)، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.

15 ـ وزیری، محمدرضا، داستانپور، محمد و ناظری، وحیده (1380)، مبانی دیرینه‌شناسی، جلد دوم (بی‌مهرگان، ایکنوفسیل‌ها، گیاهان)، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.

16 ـ ویسه، زهرا (1379)، مدیریت زیست‌محیطی گردشگری در منطقه آزاد کیش، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

Refrences:

1- Loeblich, A.R, and Tappan, H. (1988). Foraminiferal genera and their classification. Van Nost rand Reinhold Company; New york.

2- Murray, J.W. (1966). The Foraminiferida of the Persian Gulf. 5. the shelf off the trucial coast. University of Boristol, Great Britain.

3- Murray, J.W. (1991). Ecology and Paleoecology of Benthic Faraminiferes. Longman Scientific and Technical, Harlow, Essex.

فصل ششم – بحث و نتیجه‌گیری

منطقه مورد مطالعه در سواحل جنوبی جزیره کیش واقع شده است. ٦ ایستگاه تحقیقاتی مبنای مطالعات حاضر قرار گرفت.

مطالعات انجام شده شامل بررسی‌های رسوب شناختی و بوم‌شناختی و مطالعه عوامل فیزیکوشیمیایی می‌باشد. بررسی مشخصات فیزیکوشیمیایی آب حاکی از آن است که در ایستگاه‌هایی که آب گل‌آلود بوده و ذرات معلق در آن فراوان هستند، مقدار اکسیژن محلول آب نیز کاهش می‌یابد. در مناطقی که ذرات دانه درشت هستند، میزان اکسیژن محلول در آب افزایش می‌یابد اما در ایستگاه‌های مطالعاتی جزیره کیش، مکان‌هایی که ذرات دانه‌ریز دارند، به علت وجود روزن‌داران و مقدار بالای مواد آلی، اکسیژن محلول نیز میزان نسبتاً بالا و قابل توجهی را نشان می‌دهد.

بخش مهمی از این رساله شامل مطالعات روزن‌داران است که طی آن 8 جنس و ١١ گونه از روزن‌داران موجود در سطح جزیره شناسایی شده، ٥ جنس و ٦ گونه دارای پوسته آهکی هیالین می‌باشند و ٣ جنس و ٥ گونه متعلق به روزن‌داران با پوسته پورسلانوز هستند.

همچنین در بررسی و مطالعه روزن‌داران موجود در عمق cm 50 تعداد 6 جنس و 5 گونه شناسایی شد. که 3 جنس و 3 گونه مربوط به روزن داران با پوسته آهکی هیالین و 3 جنس و 2 گونه مربوط به روزن‌داران با پوسته پورسلانوز می‌باشند.

اصلی‌ترین مجموعه شناخته شده از روزن‌داران در ایستگاه‌‌های مطالعاتی مجموعه‌ی

Ammonia  beccarii  linne Association

می‌باشد که این مسئله نشان می‌دهد جنس Ammonia بیشترین سازگاری را با عوامل زیست محیطی و اکولوژیکی در منطقه دارا می‌باشد که براحتی توانسته با شوری بالا و درجه حرارت متغیر بقاء خود را حفظ نماید.

همچنین با بررسی‌های انجام شده در ایستگاه‌های مطالعاتی، پوسته‌های آهک هیالین بیشترین تعداد را به خود اختصاص می‌دهند، پوسته پورسلانوز در مرتبه دوم قرار دارد و به تعداد کمتر در ایستگاه‌ها یافت گردید.

بررسی مشخصات فیزیکوشیمیایی آب حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل فیزیکوشیمیایی موثر بر توسعه روزن‌داران، میزان اکسیژن محلول در آب است که فروانی و تنوع آن‌ها را کنترل می‌کند.

با بررسی‌ها و مطالعاتی که برروی Ammonia beccarri در ایستگاه‌های مطالعاتی شماره 2 (شاندیز غروب) و شماره 3 (بیمارستان 200 تخت‌خوابی) انجام گرفت، مشخص گردید که اغلب Ammonia beccarii به رنگ تیره یا سیاه می‌باشند که دلیل این امر آلودگی‌های نفتی و آلودگی‌های زیست محیطی می‌باشد.

لازم به ذکر است اصلی‌ترین جنسی که در روزن‌داران سطحی و عمقی جزیره مشاهده گردید Amonia Beccarii (دارای پوسته آهکی هیالین) می‌باشد.

همچنین در مطالعات انجام شده رسوبات عمقی ، در ایستگاه 1 (کشتی یونانی) نمونه‌ ای از روزن‌داران یافت نشد فقط فراوانی گاستروپد را داشتیم.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی روزن‌داران رسوبات هولوسن در سواحل جزیره کیش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
  • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
  • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
  • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
  • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
  • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
  • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی