دریافت پایان نامه تعیین اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس MBSR به شیوه گروهی در کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش رضایت زناشویی زنان نابارور

شامل 128 صفحه
فرمت word
حجم فایل 523.3KB
شناسه محصول: 715

قیمت دانلود فایل: 22.000 تومان

دسته: , , , برچسب: , , , , , , , , , , ,
 • فهرست : دارد
 • منابع فارسی: دارد
 • منابع انگلیسی دارد
 • پرسشنامه : دارد
 • چکیده : دارد
 • جداول و تحلیل آماری : دارد

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس MBSR به شیوه گروهی در کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش رضایت زناشویی زنان نابارور بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با دو گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله پيش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری 45 روزه بود. جامعه آماری این پژوهش را، تمام زنان نابارور شهر اصفهان که به مرکز ناباروری مشتاق شهر اصفهان در 6 ماه اول سال 1396 مراجعه کردند، به تعداد 150 نفر تشکیل دادند، که تعداد 40 نفر به شیوه­ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل (20 نفر) و آزمایش (20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه به مدت یک ساعت و نیم تحت بسته درمانی ذهن­آگاهی مبتنی بر کاهش استرس آقایی جوشقانی (1390) براساس نظریه کبات زین (1990) قرار گرفتند، در صورتی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری هر دو گروه پرسشنامه 14 سوالی رضایت زناشویی محرابیان (1998)، و پرسشنامه 14 سوالی اضطراب و افسردگی برگرفته از پرسشنامه 21 سوالی افسردگي، اضطراب، استرس DASS لاويبوند و لاويبوند، (1995) تکمیل نمودند، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss ویراست بیست و یکم، در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که

 

واژگان کلیدی: ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس، اضطراب، افسردگی، رضایت زناشویی، زنان نابارور.

مقدمه

ناباروری[1] ابعاد مختلف زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاید بتوان گفت که یکی از عمده‌ترین وقایع استرس‌زا در زندگی افراد است که به عنوان حادثه­ای منفی و ناکام کننده برای زوجین، به ویژه زنان مطرح است (کرمی نوری، 1395). تجربۀ ناباروری که برخی آن را بحران ناباروری نام نهاده‌اند، با استرس‌های فیزیکی، اقتصادی، روانشناختی و اجتماعی همراه است که تمامی جنبه‌های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد (گیبسون و می یرس[2]، 2000).

ناتوانی در داشتن فرزند به عنوان یک عامل شکست تلقی شده و این احساس را به وجود می‌آورد که فرد، یک زن یا مرد کامل نیست. ناباروری با احساس فقدان در زندگی، بی‌هویتی شخصیتی و جنسی، فقدان کنترل شخصی، سلامت و اعتماد به نفس همراه است. احساس‌های وابسته به این فقدان‌ها شامل غم، حقارت، تنهایی، خستگی، درماندگی، اضطراب[3]، افسردگی[4]، استرس و ترس است. در واقع، احساس­های تجربه شده توسط فرد نابارور، مشابه با آن چیزی است که افراد در مقابل هر فقدان مهمی همچون فقدان عزیزی تجربه می‌کنند(آندروس، ابی، هالمن، 2010).

به­طور کلی، تجربه وقایع استرس‌زا موجب کاهش احساس کنترل فرد در زندگی می‌شود که این احساس عدم کنترل موجب بروز احساس بی‌ارزشی و بی‌کفایتی فرد شده و در نهایت به سازگاری ضعیف در فرد منجر می‌گردد. پژوهش­های مختلف وجود افسردگی و اضطراب را در زوج­های نابارور نشان داده‌اند (دومار[5]، 2000).

همچنین مطالعات نشان می‌دهند که عوامل روانشناختی می‌توانند هم در ایجاد ناباروری نقش داشته باشند و هم پیامد آن تلقی شوند (کرمی نوری، 1379). در این راستا، شواهد فراوانی نشان می‌دهند مشکلات روانشناختی مانند اضطراب، افسردگی، وسواس، استرس و غیره ناشی از ناباروری می‌تواند یک عامل کمکی در تشدید ناباروری باشد (کی[6]، 2010).

نتایج پژوهش مولر[7] (1993) نشان می‌دهد فشارهای روانی و نگرانی حاصل از ناباروری بر عملکرد فیزیولوژی بدن اثر مستقیم به جا گذاشته و در نهایت بر ناباروری تأثیر منفی می‌گذارد. از طرفی افرادی که آرامش خاطر داشته و از سلامت روانی برخوردارند، فشارهای کمتری تجربه کرده و در نتیجه احتمال باروری آنان افزایش می‌یابد (دومار،2000). از طرف دیگر شواهد پژوهشی فراوانی وجود دارند که نشان می‌دهند حوادث نامطبوع زندگی قادرند رضایت از زندگی و رضایت زناشویی[8] را تحت تأثیر قرار داده و مختل کنند و به ایجاد مشکلات روانی مانند افسردگی و اضطراب منجر شوند (سگرستروم و میلر[9]، 2004).

تأثیر روانشناختی ناباروری بر زندگی زناشویی زوجین نابارور اغلب با کشمکش ها و درگیری های خانوادگی همراه است. در بررسی های بسیاری افراد نابارور، نارضایتی بیشتری را نسبت به خود و ازدواج شان اظهار کرده اند. دیویس[10] (2012) به بررسی اثرهای ناباروری بر روابط شخصی ، بین فردی و اجتماعی پرداخته و کناره گیری اجتماعی استرس بیش از اندازه را در ارتباط های زناشویی، بین فردی و اجتماعی پیامد آن می داند.  کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی یک برنامه درمان گروهی محبوب است که در آن شرکت کنندگان در مورد تمرین ذهن آگاهی آموزش داده می شوند (کابات زین[11]، 2003) ذهن آگاهی یک سنت معمولی بودایی است که توانایی توجه به لحظه حاضر را با هدف و بدون قضاوت افزایش می دهد. ویژگی های کلیدی یک سنت ذهن آگاهی عبارتند از خود تنظیمی از توجه، که اشاره به توانایی برای حفظ توجه، قضاوت نکردن و قبول تجربه کنونی، که اغلب از طریق روش های ذهن آگاهی از جمله مراقبه می باشد(ایبرس[12]، 2012) به امید آنکه باتوجه به پروتکل ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس در این پژوهش، گامی در جهت کاهش درد و رنج زوج ها و به ویژه زنان نابارور در کشورمان باشد. در این فصل ابتدا با ذکر مقدمه­ و بیان مسئله، بیان اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف و فرضیه های پژوهش، تعاریف اصلاحاتی و عملیاتی مطرح گردیده­است.

[1] sterility

[2] Gibson & Meyers

[3] Anxiety

[4] Depression

[5] Dummar

[6] Kui

[7] Muller

[8] Marital Satisfaction

[9] CGrostrom & Miller

[10] Davis

[11] Kabat Zin

[12] Eyebres

فهرست

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه

1-2. بیان مسئله

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

1-4.اهداف پژوهش

1-5.فرضیه های پژوهش

1-6.تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2 مقدمه

2-1 مبانی نظری رضایت زناشویی

2-1-2 عوامل تعیین کننده موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی

2-2  مبانی نظری افسردگی

2-2-1 علایم افسردگی

2-2-2 نظریه­های افسردگی

2-3 مبانی نظری اضطراب

2-3-1 تفاوت اضطراب و ترس

2-3-2 دیدگاه های مختلف در مورد اضطراب

2-3-3 تقسیم اختلالات اضطرابی

2-4 مبانی نظری آموزش ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس

2-4 مبانی نظری آموزش ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس

2-4-1 ذهن[1]

2-4-2 ذهن آگاهی[2]

2-4-3 پیشینه ذهن آگاهی

2-4-5 مفاهیم اساسی ذهن آگاهی

2-4-6 نظریه آسیب‌شناسی

2-4-7 نظریه شخصیت

2-4-8 محتوای درمان

2-4-9 فرآیند درمان

2-4-10 راهبردها و فن‌های درمان

2-4-10-1 تمرکززدایی

2-4-10-2 مواجهه

2-4-10-3 تغییر شناختی

2-4-10-4 مدیریت خود

2-4-10-5آرام‌سازی

2-4-10-6 پذیرش

2-4-10-7 کار آیی درمان

2-4-11 رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی

2-4-11-1 مقایسه ذهن آگاهی با روانکاوی

2-4-11-2 مقایسه ذهن آگاهی و رویکردهای رفتاری-شناختی

2-5 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی و خارجی

2-5-1 پیشینه­ی پژوهش های داخلی

2-5-2 پیشینه­ی پژوهش های خارجی

2-6 خلاصه فصل دوم

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. طرح کلی پژوهش

3-2. جامعه آماری پژوهش

3-3. حجم نمونه و روش نمونه گیری

3-4. ابزار گردآوری اطلاعات

3-5. روش اجرای پژوهش

3-6.شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

3-7.ملاحضات اخلاقی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیحه گیری

فرضیه اول

فرضیه دوم

نتیجه گیری کلی

محدودیت‌های تحقیق

پیشنهادات نظری

پیشنهادات کاربردی

منابع

پیوست

[1] Maind

[2]Mindfulness

منابع

اسدی بیگی، ز.، و سپاه منصور، م. (1385). رابطه سبک های عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار متاهل 45-30 ساله شهر تهران. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ص41.

اشمالینگ، ک. ب.، فروزتی، ا.ا.، و جیکوبسون، ن. س. (1383). مسایل زناشویی. درک . هاوتون، کرک، سالکووس کیس و کلارک. رفتار درمانی شناختی. ترجمه حبیب الله قاسم زاده. تهران: انتشارات ارجمند.

آخوندی، محمدمهدی (1382)، آشنایی مقدماتی با ناباروری، فصلنامه بهداشت باروری، سال اول، شماره 1، 31-29.

آهي، قاسم. (1385). هنجاريابي نسخه كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، تهران، دانشكدة روا نشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبايي.

برادشاو، ج (1372). خانواده: تحلیل سیستمی خانواده. ترجمه مهدی قراچه داغی. تهران: نشر البرز.

برنشتاین، ف.اچ.، م.تی. (1382). شناخت و درمان اختلاف های زناشویی (زناشویی درمانی) . ترجمه حمید رضا سهرابی. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

بنی جمالی، ش.، نفیسی، غ.، و یزدی، س.م. (1383). ریشه یابی علل از هم پاشیدگی خانواده ها در رابطه با ویژگی های روانی – اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 3(11): 143-170.

بیانی، علی­اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور و بیانی، علی (1387)، روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی، سال 14، شماره 2، 151-146.

بیرامی، منصور؛ صمد، فهیمی؛ اکبری، ایراهیم و امیری، احمد. (1391). پيش بيني رضايت زناشويي بر اساس
سبك هاي دلبستگي و مولفه هاي تمايزيافتگي. مجله اصول بهداشت روانی، 14(1): 77-64.

پازنده، فرزانه؛ شرقی صومعه، نرگس؛ کرمی نوری، رضا و علوی مجد، حمید (1383)، بررسی رابطه ناباروری با بهزیستی و رضامندی از ازدواج، پژوهنده، دوره 9، شماره 42، 360-355.

پروچاسکا، جی. او؛ نورکراس،جی. سی. (1999). نظریه هاي روان درمانی (ترجمه سید محمدي، 1390) تهران: رشد.

تیرگری، ع.، اصغرنژاد فرید، ع.و بیان زاده، ع.ا.، و عابدین، ع.ر.(1385). مقایسه سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آنها در زوجین ناسازگار و سازگار شهرستان ساری در سال 1383. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ص101.

ثنايي، باقر و ذاكر، بهرام، (1378)، نقش خانواده‌ اصلي در ازدواج فرزندان، تازه‌ها و پژوهش‌هاي مشاوره، 2(3): 45-33.

جنیدی، الهام؛ نورانی سعدالدین، شهلا؛ مخبر، نغمه و شاکری، محمدتقی (1388)، مقایسه خشنودی زناشویی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد (86-85)، مجله زنان مامایی و نازایی ایران، دوره 12، شماره 1، 7-16.

حسینی نسب، سیدداوود و هاشمی نصرت آباد، تورج. (1388). بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی. فصلنامه روانشناسی داشنگاه تبریز. 4(14): 123-112.

خالویی، ق. (1381). بررسی رابطه بین هیجان خواهی و میزان رضایت زناشویی خانواده های شهرستان اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه اصفهان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

خزائی، سمانه(1386). بررسی آموزش تمایز یافتگی بر میزان صمیمت و سطح تمایز یافتگی زوج ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

دانش، عصمت. (1389). بررسی اثربخشی روش ارتباط محاوره ای در افزایش سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار. خانواده پژوهی. 6(33): 56-46.

دیلینی، تیم. (1387). نظریه های کلاسیک جامعه شناسی. ترجمه: بهرنگ صدیقی – وحید طلوعی. تهران: نشر نی.

ذوالفقاري، مريم؛ فاتحي زاده، مريم السادات و عابدي، محمدرضا (1387).تعيين رابطه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه با ابعاد صميميت زناشويي زوجين شهر اصفهان. فصلنامه خانواده پژوهي، 4 (15): 247-261.

رجوعی، مریم (1376)، اثر درمان رفتاری بر مشکلات روانی زنان نابارور تحت درمان با روش I.V.F. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

رجوعی، مریم (1376)، جنبه­های روانشناختی ناباروری، پژوهش­های روانشناختی، سال چهارم‍ ، شماره 3 و 4، 72-88.

رشیدی فارفار، ابراهیم (1385)، بررسی جنبه­های اجتماعی و پیامدهای ناباروری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی شیراز.

رفاهي، ژاله؛ قادري، زهرا و بهمني، مجيد (1390). تاثير آموزش زوج درماني طرحواره محور بر بهبود عملکرد زوجين. روشها و مدل هاي روان شناختي، 2: 29-45.

رفيعي، سحر؛ حاتمي، ابوالفضل و فروغي، علي اكبر (1390). رابطه بين طرحواره هاي ناسازگارانه اوليه و سبک دلبستگي در زنان داراي خيانت زناشويي. جامعه شناسي زنان (زن و جامعه)، 2(1): 21-36.

ساپینگتون، ا.ا. (1382). بهداشت روانی. ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی. تهران: انتشارات روان.

ساداتي، سيداحسان؛ مهرابي زاده هنرمند، مهناز و سوداني، منصور(1393). رابطه علي تمايزيافتگي، نورزگرايي و بخشندگي با دلزدگي زناشويي با واسطه تعارض زناشويي. روانشناسی خانواده، 1(2): 55-68.

ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز و عسگریان، مهناز (1389)، آزمون­های روانشناختی، تهران، نشر ویرایش.

سلیمانیان، ع.ا. (1373). بررسی تاثیرتفکرات غیر منطقی (بر اساس رویکرد شناختی) بر نارضایتی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره (چاپ نشده). دانشگاه تربیت معلم تهران.

ساماني، س و جوكار، ب (1386) برسي اعتبار و روايي فرم كوتاه مقياس افسردگي اظطراب و فشار رواني . مجله اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

شاکری، جلال؛ حسینی، منیر؛ گلشنی، صنوبر؛ صادقی، خیراله و فیض­الهی، وحید (1385)، بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله­ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره 28، شماره 3، 269-275.

صولتی دهکردی، سیدکمال؛ دانش، آذر؛ گنجی، فروزان و عابدی، احمد (1384)، مقایسه عزت نفس و پاسخ­های مقابله­ای در زوجین نابارور و زوجین بارور شهرکرد، 82-83، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شماره 4، 22-16.

صیادپور، ز. (1384). شیوه های دلبستگی و رضایت از ازدواج. مطالعات روان شناختی. 1(3): 141- 159.

طالبي، مريم و غباري بناب،  باقر(1391).  تعيين رابطه تمايز يافتگي خود، هوش هيجاني و رضايت زناشويي در مراکز مشاوره شهر شاهرود. زن و مطالعات خانواده، 5 (18): 15-31.

عطاری، ی. ع.، افضلی گروه، ص.، و مهرابی زاده هنرمند، م. (1384). مقایسه سازگاری زناشویی معلمان مرد دبستان های شهر اهواز بر اساس همسانی هیجان خواهی با همسرانشان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 3(1): 27-44.

غفاري، مظفر و مهيني، شهرام. (1393).  بررسي رابطه رضامندي از روابط و تمايزيافتگي با عملکرد خانواده در دانشجويان متاهل. شخصيت و تفاوت هاي فردي، 3(4): 39-57.

فراهانی، محمدنقی (1380)، جنبه­های روانشناختی مقابله و سازگاری با ناباروری و نقش روانشناس، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره 2، شماره 3، 59-52.

کارلسون، ج. اسپری، ال. و لویس ، جی. (1378). خانواده درمانی تضمین درمان کارآمد. ترجمه ی شکوه نوایی نژاد. تهران: انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان.

کرمی نوری، رضا (1379)، ناباروری روانی و اجتماعی، فصلنامه پزشکی باروری و ناباروی، دوره 2، شماره 2، 57-68.

کرو، م.، و ریدلی، ج. (1384). زوج درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی- رفتاری. ترجمه اشرف السادات موسوی. تهران: انتشارات مهر کاویان.

گلدنبرگ، ایرنه، گلدنبرگ، هربرت(2000). خانواده درمانی، ترجمه حمید رضا شاهی براواتی و همکاران (1386). تهران: انتشارات روان.

گیدنز، آنتونی. (1383). جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.

مظاهری، محمد علی؛ کیقبادی، فرناز؛ فقیه ایمانی، زهره؛ قشنگ، نیره و پاتو، مژگان (1380)، شیوه­های حل مسئله و سازگـاری زناشویــی در زوج های نابـارور و بارور، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره 4، شماره 3، 32-23.

ملایی نژاد، میترا؛ جعفرپور، مهشید؛ جهانفر، شایسته و جمشیدی، روح¬انگیز (1379)، بررسی ارتباط سازگاری زناشویی و تنیدگی ناشی از ناباروری در زنان مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان در سال 1378، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره 5، شماره 2، 39-26.

موسوی، ا. (1382). تاثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان. مطالعات زنان. 2(4): 6-39.

مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1389). اثر بخشی افزایش مهارت های زندگی در افزایش سازگاری زناشویی زنان متأهل 40 – 20 سال. مجله مطالعات آموزش و یادگیری. 2(1): 99-82.

میراحمدی زاده، ع.ر.، نخعی امرودی، ن.، طباطبایی، س.ح.ر.، و شفیعیان ، ر. (1382). رضامندی زناشویی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن در شیراز. اندیشه و رفتار. 8(4): 56-63.

نجفلویی، فاطمه. (1383) ميزان تمايز يافتگي زوجين و نقش آن در تعارضات زناشويي، نخستین كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.  

نجفلویی، فاطمه. (1385). نقش «تمايز خود» در روابط زناشويي. انديشه هاي نوين تربيتي، 2(4): 27-37.

نیکوی، م.، و سیف، س. (1384). بررسی رابطه دینداری با رضایتمندی زناشویی. تازه ها و پژوهش های مشاوره. 4(13): 61-77.

هالفورد، د.ک. (1384). زوج درمانی کوتاه مدت. ترجمه مصطفی تبریزی، مژده کاردانی و فروغ جعفری. تهران: انتشارات فرا روان.

يوسفي، رحيم؛ عابدين، عليرضا؛ تيرگري سراج، عبدالحكيم و فتح آبادي، جليل.(1389).  اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر مدل طرحواره ها در ارتقا رضايت زناشويي. روانشناسی بالینی، 2(3): 25-37.

 

Abbey, A.; Halman, L.J. & Andrews, F.M. (1992), Psychosocial treatment and demographic predictors of stress associated with infertility, Fertil Steril, 57, 122-28.

Alstine, G.T.V. (2002). A reviw of research about an essential aspects of emotionally focused couple therapy: attachment theory: Journal of Pastoral Counseling, 37, 101-118.

Andrews, F.M.; Abbey, A. & Halman, L.J. (1992), Is fertility Problem stress different? Fertil Steril, 57, 1247-1253.

Benazon, N.; Wright, J. & Sabourin, S. (1992), Stress, Sexual Satisfaction and Marital Adjustment in Infertile Couples, Sex & Marital Therapy, 18 (4), 273-84.

Bhatt, P.(2001), Differentiation of Self and martial adjustment within the Asian American Population. Journal of marital and family therapy.39, 131-143.

Bowen, M.(1976),Theory in the Practice of Psychotherapy. INP. J. Guerin, Jr.(Ed) ,Family therapy :Theory and Practice. New York: Gardner press.

Broman, C.L. (2005). Marital quality in black and white marriages. Journal of Family Issues, 26(4), 431-441.

Bronstein, p.H. (1991), clinical treatment of marital dysfunction :A multiplebase lone analyze ,behavioral assessment.3,335-3430.

Carr, A. (2006), Family therapy: Concepts process & practice (second edition). John Wiley & sons, Ltd.

Coombs, Robert. (1991). Marital status and personal well – being, A literature Review, Family Relations. 40: 97 – 102.

Cordova, J.V., Gee, C. B., & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 24,2,218-235.

Daniluk, J.C. (1988), Infertility: interpersonal and intrapersonal impact, Fertil  Steril. 49, 982-90.

Diamond, R.; Kezur, D.; Meyers, M.; Scharf, C. & Weinshel, M. (1999), Couple therapy for infertility, NewYork, Gilford Press.

Domar, A. (2000), Stress and infertility in women, Fertil Steril, 57, 324-340.

Domar, A.D.; Clapp D. & Slasby, E. (2000), The impact of group Psychological intervention on pregnancy ractes in infertile women, Fertil Steril, 73 (7), 805-811.

Dowd, D. A., Means, M.J., Pope, J.F., & Humphries, J.H. (2005). Attributions and marital satisfaction: the mediated effects of self –disclosure, Journal of Family and Consumer Sciences, 97, 1, 22-26.

Dunkel- Schetter, C. & Lobel, M. (1991), Psychological reaction to infertility. In A.L. Stanton and Duunkel- Schetter C.(Eds), Infertility: Perspective from Stress and Coping Research. NewYork: Plenum Press, 29-57.

Epstien, N.B., Chen, F., & Beyder-Kamjou, I. (2005). Relationship standards and marital satisfaction in chinese and American couples, Journal of Marital and Family Therapy, 31, 1, 59-74.

Fekkes, M.; Buitendijk, S.E.; Verrips, G.H.W.; Braat, D.D.M.; Brewaeys, A.M.A.; Dolfing, J.G.; Kortman, M.; Leerentveld, R.A. & Macklon, N.S. (2003), Health related quality of life in relation to gender and age in Couples Planning IVF treatment, Hum Reprod, 18, 1536-1543.

Gibson, D.M., & Myers, J.E. (2000), Gender and infertility: a relational approach  to counseling women, J Counseling Dev, 78, 400-10.

Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (2002). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14 years period. Journal of Marriage and the Family, 62, 737-745.

Greeff, A.P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Issues, 21, 8, 948-962.

Greeff, A.P., & Malherbe, H.L. (2001). Intimacy and marital satisfaction in spouses. Journal of Sex & Marital Therapy, 27, 247-257.

Greil, A.L. (1994), Infertility and psychological distress: A critical review of the literature, Soc Sci Med, 45 (11), 1670- 1704.

Hirxsch, AM.; & Hirxsch S.M. (1995), The longer psychosocial effects of infertility, J Obstet Gynecol Noenatal Nurs, 24 (6), 517-521.

 Horvitz, A.V., Helene, R. W., & Sandra, H. W. (1997). Becoming marital and mental health: A longitudinal study of a cohort of young adults. Journal of Marriage and the Family Therapy, 58, 895-907.

Hunler, O. S., & Gencoz, T. (2005). The effect of religiousness on marital satisfaction: testing the mediator role marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. Contemporary Family Therapy, 27, 1, 123-136.

Kemman, E.; Cheron, C. & Bachman, G. (1998), Good luck rites in cotemporary infertility, Reprod Med, 43 (3), 196-8.

Keye, W.R., Chang, R.J., Rebar, R.W., & Soules, MR. (eds). (1995). Infertility. Evaluation and Treatment. Philadelphia: WB Saunders.

Lareson, J.S. (1991), The measurement of health: Concepts and indicators. New York: Green Wood Press.

Lovibond,    S.H, Lovibond     P.F. (1995). Manual for the depression anxiety     Stressscales. Sydney: Psychology Foundation

 Nock, S.L. (1995). A comparison of marriage and capability relationship. Journal of Family Issues, 16, 53 – 77.

Oddens, B.J.; Tonkelaar, I.D. & Nieuwenhuyse, H. (1999), Psychosocial experiences in women facing fertility Problems comparative survey, Human Reproduction, 14(1), 255-261.

Repokari, L.; Punamaki, R.L.; Unkila-Kallio, L.; Vilska, S.; Polikkeus, P., & Sinkkonen, J. (2007), Infertility treatment and marital relationships: a 1-year prospective study among successfully treated ART couples and their controls, Hum Reprod, 22 (5), 1481-91.

Rosen, K. H., Bartle-Haring, S., &Stith, S. M. (2001). Using Bowen theory to enhance understanding of the intergenerational transmission of dating violence. Journal ofFamily Issues, 22(1), 124-142.

Ryff, C.D. (1989), Happiness is everything or is it? Exploration on the meaning of psychological well – being, Journal of Personality and Social Psychology, 6, 1069-1081.

Ryff, C.D., & Keyes, C.L. (1995), The structure of Psychological well–being revisited, Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719-727.

 Salovey, P., & Mayer, J. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9(3), 185-211.

Salvatore, P.; Gariboldi, S.; Offidani, A.; Coppola, F.; Amore, M., & Maggini, C. (2001), Psychopathology, personality, and marital relationship in patients undergoing in vitro fertilization procedures, Fertility and Sterility, 75 (6), 1119-1125.

Segerstrom, S., & Miller, G. (2004), Psychological stress and the human immune system: A meta- analytic study of 30 years of inquiry, Psychological Bulletin, 130, 610-630.

Sinha, S. P. and Mackerjee, N. (1990). Marital adjustment and space orientation. Journal of Social Psychology, 130: 633-639.

Skoworn, E. A., (2001). Predicting resiliency among inner-city youth: Family structure.

Skowron, E. A. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of Counseling Psychology, 47, 229–237.

Souter, V.L.; Hopton, J.L.; Penney, G.C. & Templeton, A.A. (2002), Survey of Psychological health in women with infertility, Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 22 (4), 41-9.

 Spanier GB. (1976) Measuriny dyadic adjustment: Nee scales for assessing the quality of marriage and similar dyads Marriage Fam.

Swanson, J.M., & Nies, M.A. (1997), Community Health Nursing, (2nd ed.). W.B. Sanders Co, 5.

Veroff, J., Young, A., & Coon, H. M. (2000). The early years of marriage. In R. M. Milardo & S. Duck (Eds.), Families as relationships (pp. 19-38). New York: John Wiley.

Yang, J., McCrae, R.R., Costa, P.T., Jr., Dai, X., Yao, S., Cai, T., & Gao, B. (1999). Cross-cultural personality assessment in psychiatric populations: The NEO-PI—R in the people’s Republic of China .Psychological Assessment, 11(3), 359-368.

Young, J. E. & Gluhoski, V. (1997). A schema-focused perspective on satisfaction in close relationships. In R. J. Sternberg & M. Hojjat (Eds.), Satisfaction in close relationships (pp.356-381). New York: The Guilford Press.

Young, J. E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focusedapproach. Florida: Professional Resources Press.

Young, J., Klosko, J., & Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York : The Guilford Press.

Young, J.E. (2005). Young Schema Questionnaire– Short Form. New York: Schema Therapy Institute.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعیین اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس MBSR به شیوه گروهی در کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش رضایت زناشویی زنان نابارور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی