دریافت ترجمه مقاله آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در هنگام همه گیری کووید 19 در بین کهنسالان ژاپنی

Social frailty and depressive symptoms during the COVID-19 pandemic among older adults in Japan: Role of home exercise habits
شامل 15 صفحه
فرمت word
حجم فایل 775.1KB
شناسه محصول: 374

قیمت دانلود فایل: 56.000 تومان

مقاله ترجمه شده Social frailty and depressive symptoms during the COVID-19 pandemic among older adults in Japan: Role of home exercise habits

مجله مقاله: Archives of Gerontology and Geriatrics
ISSN: 0167-4943, Volume 98, January–February 2022, Page: 104555
Department of Rehabilitation and Care, Seijoh University, Aicihi, Japan
Elsevier
نشریه الزویر - ساینس‌دیرکت

قسمتی از متن ترجمه مقاله آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در هنگام همه گیری کووید 19 در بین کهنسالان ژاپنی: نقش عادات ورزش در خانه: نقش عادت های ورزشی در خانه

فهرست ترجمه مقاله
 • چکیده
  • اهداف
  • روش­ها
  • نتایج
  • نتیجه ­گیری
 • کلمات کلیدی
 • 1. مقدمه
 • 2. روش ها
  • 1.2 جمعیت مطالعه
  • 2.2. علائم افسردگی
  • 3.2 شاخص غربالگری آسیب پذیری اجتماعی
  • 4.2 تمرین در خانه
  • 5.2 متغیرهای همپراش
  • 6.2 تحلیل آماری
 • 3. نتایج
 • 4. بحث
 • 5. نتیجه گیری ها
 • منابع
 • Abstract
  • Objectives
  • Methods
  • Results
  • Conclusions
 • Keywords
 • 1. Introduction
 • 2. Methods
  • 2.1. Study population
  • 2.2. Depressive symptoms
  • 2.3. Social Frailty Screening Index
  • 2.4. Exercise at home
  • 2.5. Covariates
  • 2.6. Statistical analysis
 • 3. Results
 • 4. Discussion
 • 5. Conclusions
 • References

چکیده

اهداف: ما رابطه­ی بین آسیب­پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در میان کهنسالانِ ساکن اجتماع را در هنگام همه­گیری بیماری ویروس کرونا در سال 2019 بررسی کردیم. افزون بر این، ما این موضوع را بررسی کردیم که آیا عادات ورزشی در خانه تأثیر آسیب­پذیری اجتماعی بر علائم افسردگی را تعدیل می­کند یا خیر.

روش­ها: این مطالعه­ی مقطعی بر مبنای یک تحقیق پیمایشی شامل 1103 کهنسال ساکن اجتماع (54 درصد زن، میانگین سنی [انحراف معیار]=1/81 سال) از یک منطقه­ی نیمه­شهری در ژاپن بود که می­بایستی پرسشنامه­ی ارسالی را تا اکتبر 2020 تکمیل می­کردند. وضعیت آسیب­پذیری اجتماعی به سه دسته­ی عدم آسیب­پذیری اجتماعی، پیش از آسیب­پذیری اجتماعی و آسیب­پذیری اجتماعی طبقه­بندی شد که برحسب مشکلات مالی، تنهایی زندگی کردن، عدم فعالیت اجتماعی، و تماس با همسایه­ها اندازه­گیری شدند. علائم افسردگی به­صورت نمره­ی کسلر 6 یعنی بزرگ­تر یا مساوی با 5 تعریف شدند. ما با انجام یک تحلیل رگرسیون لجستیک چندمتغیره رابطه­ی میان آسیب­پذیری اجتماعی و علائم افسردگی را بررسی کردیم، و همچنین تحلیل طبقه­بندی­شده­ای از عادات ورزش در خانه در طول همه­گیری کرونا را انجام دادیم.

نتایج: مجموعاً 309 شرکت­کننده (28 درصد) دارای علائم افسردگی بودند. در مقایسه با عدم آسیب­پذیری اجتماعی، آسیب­پذیری اجتماعی با علائم افسردگی مرتبط بود (نسبت بخت­ها (OR) = 80/1، بازه­ی اطمینان 95 درصد = 79/2-16/1  و p=0.009). رابطه­ی مشابهی در آنانی که در خانه تمرین ورزشی انجام نمی­داند، مشاهده شد (OR=2.10، CI=1.14-3.84 و p=0.017). با وجود این، هیچ رابطه­ای در آنانی که در خانه تمرین ورزشی انجام می­داند، مشاهده نشد (OR=1.50، CI=0.79-2.85 و p=0.213).

نتیجه ­گیری: آسیب­پذیری اجتماعی با خطر علائم افسردگی در جریان همه­گیری کرنا مرتبط بود. افزون بر این، یافته­های ما دلالت بر آن دارند که ورزش در خانه ممکن است رابطه­ی میان آسیب­پذیری اجتماعی و علائم افسردگی را تعدیل کند.

کلمات کلیدی: آسیب­پذیری اجتماعی، ژاپن، کهنسالان، علائم افسردگی، ورزش در خانه

Abstract

Objectives

: We examined the association between social frailty and depressive symptoms among community-dwelling older adults during the coronavirus disease 2019 pandemic. Additionally, we investigated whether home exercise habits moderated the impact of social frailty on depressive symptoms.

Methods

: This cross-sectional study included 1,103 community-dwelling older adults (54.0% female, mean age [standard deviation] = 81.1 [5.0] years) from a semi-urban area of Japan who completed a mailed questionnaire survey in October 2020. Social frailty status was categorized as non-social frailty, pre-social frailty, and social frailty, which was assessed by financial difficulties, living alone, lack of social activity, and contact with neighbors. Depressive symptoms were defined as a Kessler 6 score ≥5. We performed a multivariable logistic regression analysis to examine the association between social frailty and depressive symptoms, and also conducted stratified analysis of home exercise habits during the pandemic.

Results

: A total of 309 (28.0%) participants had depressive symptoms. Compared with non-social frailty, social frailty was associated with depressive symptoms (odds ratio [OR] = 1.80, 95% confidence interval [95%CI] = 1.16–2.79, p = 0.009). A similar relationship was observed in those who did not exercise at home (OR = 2.10, 95%CI = 1.14–3.84, p =0.017). However, no such relationship was observed in those who did exercise at home (OR = 1.50, 95%CI = 0.79–2.85, p =0.213).

Conclusions

: Social frailty was associated with a risk of depressive symptoms during the pandemic. In addition, our findings suggested that home exercise may buffer the association between social frailty and depressive symptoms.

Keywords:
Social frailty
Japan
Older adults
COVID-19
Depressive symptoms
Home exercise

مقدمه

بسیاری از افراد چه مستقیم و چه غیرمستقیم تحت تأثیر همه­گیری ویروس کرونای 2019 (کووید 19) قرار گرفته­اند. سازمان بهداشت جهانی در مارس 2020 همه­گیری کووید 19 را اعلام کرد (سازمان بهداشت جهانی، 2020). به دلیل وجود ناکافی مداخلات داروشناختی کارامد و مؤثر، مدیریت کووید 19 برای کاهش گسترش و هموار کردن منحنی همه­گیری وابسته به تدابیر بهداشتی عمومی است. این تدابیر شامل ممنوعیت گردهمایی­های عمومی، سیاست­های در خانه ماندن، و راهبردهای فاصله­گذاری اجتماعی هستند (هارتلی و پرنسویچ، 2020). در ژاپن، وضعیت اضطراری در 7 آوریل 2020 از سوی حکومت اعلام شد و خواستار محدودیت­هایی در مورد تعامل میان شهروندان و پرهیز از تعامل اجتماعی شدند (محدودیتی که در 31 می 2020 برداشته شد) (کاراکو، سانگ، چن، تانگ، و کوکودو، 2021؛ لویی، 2020). برخی استان­ها وضعیت اضطراری در سطح استان در اواخر ژولای 2020 را که مصادف با موج دوم بود، اعلام کردند. این وضعیت شامل خودداری از رفتن به رستوران­ها در هنگام شب بود (محدودیتی که در اوایل سپتامبر 2020 برداشته شد) (اداره استان گیفو، 2020؛ کاراکو و همکاران، 2021).

اگرچه این راهبردها کمک کرده­اند که گسترش بیماری­های واگیردار متوقف شود (اسلام و همکاران، 2020)، نگرانی­هایی وجود دارد مبنی بر این­که این راهبردها ممکن است دارای عوارض منفی باشند. برای نمونه، محدود کردن فعالیت­های اجتماعی همچون بیرون رفتن و تعامل داشتن با دیگران، منجر به کاهش فعالیت فیزیکی می­شود (کاپوتو و ریچرت، 2020). مطالعات پیشین نشان داده­اند که تدابیر پیشگیرانه­ی مشابهی که در جریان همه­گیری کووید 19 اعمال شدند منجر به کاهش تقریبی 25 درصدی در جمعیت عمومی شد (امار و همکاران، 2020؛ مالانچینی و همکاران، 2020؛ یامادا و همکاران، 2020).

فعالیت فیزیکی تأثیر مثبتی بر سلامت ذهن و روان دارد (کو، فاکس و چن، 2009). مطالعات پیشین نشان داده­اند که محدودیت دارای تأثیر منفی بر سلامت روان­شناختی عمومی است (میهاشی و همکاران، 2009)، امری که می­تواند به افسردگی بیانجامد (هال، 2005). مطالعه­ی دیگری گزارش داد که کاهش سطح فعالیت فیزیکی در طی همه­گیری کووید 19 با افسردگی مرتبط است، امری که دلالت بر آن دارد که محدودیت­های رفتار اجتماعی طی همه­گیری کووید 19 باعث وخامت سلامت روان شده است (پوچینلی و همکاران، 2021؛ ویولانت-هولز و همکاران، 2020).

این کاهش سلامت روان ممکن است در میان کهنسالان آسیب­پذیر شایع­تر باشد. یک فراتحلیل روی 23 مطالعه، تعاملی میان افسردگی و آسیب­پذیری در کهنسالان را گزارش داد به­طوری که هر وضعیت با یک افزایش شیوع و بروز دیگر بیماری همچون اختلال شناختی مرتبط بود (سویسال و همکاران، 2017). یک مطالعه­ی تکمیلی 4 ساله گزارش کرد که در میان بخش­های تشکیل­دهنده­ی آسیب­پذیری، آسیب­پذیری اجتماعی به­طور قوی­تری با وقوع علائم افسردگی در میان کهنسالان ساکن اجتماع مرتبط است تا آسیب­پذیری فیزیکی و آسیب­پذیری شناختی (تسوتسومیاموتو و همکاران، 2018). بنابراین، محدود کردن فعالیت­های اجتماعی برای مقابله کردن با ابتلا ممکن است آسیب­پذیری اجتماعی را افزایش دهد و در نتیجه بروز علائم افسردگی را نیز افزایش دهد. یک مرور نظام­مند اخیر همچنین دلالت بر آن دارد که به عنوان یکی از پیامدهای همه­گیری کووید 19، می­توان انتظار داشت که بروز اختلالات روانپزشکیِ عصبی همچون افسردگی در تناسب مستقیم با آسیب­پذیری اجتماعی افزایش یابد (لوزوپونه و همکاران، 2020). با وجود این، شمار ناکافی از گزارش­ها پیرامون رابطه­ی میان علائم افسردگی و آسیب­پذیری اجتماعی در طول همه­گیری کووید 19 وجود دارد.

پیش از بروز کووید 19، برخی مطالعات گزارش دادند که فعالیت فیزیکی مرتب و منظم می­تواند علائم افسردگی را کاهش دهد (اسکوچ و همکاران، 2018). بنابراین، تمرین فیزیکی در جریان کووید 19 به عنوان راهبردی برای مقابله با پیامدهای روان­شناختی و فیزیکی محدودیت­ها استفاده شد، و اجرای آن به­طور گسترده­ای در طول این دوره توصیه شده است (پولرو و همکاران، 2020). بنابراین، مهم است که روشن شود آیا علائم افسردگی از طریق رویکردهایی که فعالیت فیزیکی را افزایش می­دهند، کاهش می­یابند یا خیر؛ برای مثال، از طریق ورزش در خانه در زمانی که فعالیت اجتماعی محدود می­شود.

در مطالعه­ی مقطعی کنونی، ما رابطه­ی میان آسیب­پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در کهنسالان ساکن اجتماع در طول همه­گیری کووید 19 را بررسی کردیم. افزون بر این، ما این موضوع را بررسی کردیم که آیا عادات ورزش در خانه تأثیر آسیب­پذیری اجتماعی بر علائم افسردگی را تعدیل می­کند یا خیر.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در هنگام همه گیری کووید 19 در بین کهنسالان ژاپنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی