دریافت ترجمه مقاله اعتماد به برندهای رسانه های اجتماعی و ارزش های رسانه ای درک شده: مطالعه پیمایشی در چین

Trust in social media brands and perceived media values: A survey study in China
شامل 31 صفحه
فرمت word
حجم فایل 1.8MB
شناسه محصول: 496

قیمت دانلود فایل: 57.000 تومان

مقاله ترجمه شده Trust in social media brands and perceived media values: A survey study in China

مجله مقاله: Computers in Human Behavior
ISSN: 0747-5632, Volume 127, February 2022, Page: 107024
(1) Department of Journalism and Communication, South China Normal University, China (2) Department of Political Science, University of Rhode Island, USA
Elsevier
نشریه الزویر - ساینس‌دیرکت

قسمتی از متن ترجمه مقاله اعتماد به برندهای رسانه های اجتماعی و ارزهای رسانه ای ادراک شده: مطالعه ای پیمایشی در چین

فهرست ترجمه مقاله
 • چکیده
 • کلمات کلیدی
 • 1. مقدمه
 • 2. مروری بر پیشینه
  • 1.2 اعتماد به برند و عوامل تعیین کننده آن
  • 2.2 اعتماد به برند رسانه ای و اتصال آن به نظریه ی استفاده و رضایت مندی از رسانه ها
  • 3.2 چگونه استفاده و رضایت مندی از رسانه های اجتماعی بر اعتماد به برند رسانه ی اجتماعی تأثیر می گذارد
  • 4.2 پیوندهای میان استفاده های گوناگون از رسانه های اجتماعی و تأثیر آن ها بر اعتماد به برند رسانه-ی اجتماعی
 • 3. روش ها
  • 1.3 روال تحقیق پیمایشی و شرکت کنندگان
  • 2.3 پرسشنامه ی تحقیق پیمایشی
   • 1.2.3 استفاده و رضایت مندی از رسانه های اجتماعی
   • 2.2.3 اعتماد به برند شبکه­ های اجتماعی
 • 4. نتایج
  • 1.4 نتایج مدل SEM اولیه
  • 2.4 اصلاح مدل
 • 5. بحث
  • 1.5 دلالت های نتایج
  • 2.5 محدودیت ها و پژوهش های آینده
 • Abstract
 • Keywords
 • 1. Introduction
 • 2. Literature review
  • 2.1. Brand trust and its determinants
  • 2.2. Media brand trust and its connection to media uses & gratifications theory
  • 2.3. How social media uses and gratifications affect social media brand trust
  • 2.4. Links between various social media uses and their impact on social media brand trust
 • 3. Methods
  • 3.1. Survey procedure and participants
  • 3.2. Survey questionnaire
   • 3.2.1. Social media uses and gratifications
   • 3.2.2. Social media brand trust
 • 4. Results
  • 4.1. Results of the original SEM model
  • 4.2. Model modification
 • 5. Discussion
  • 5.1. Implications of results
  • 5.2. Limitations and future research
 • Funding
 • Author credit statement
 • References

چکیده

پلتفرم­ های رسانه­ های اجتماعی چینی همچون وی چَت، تیک­تاک (دوئین در زبان چینی) و ویبو به­طور فزاینده­ای محبوب شده­اند چنان­که شمار بزرگی از کاربران در درون و بیرون از کشور چین را جذب خود کرده­اند. پژوهش کنونی بر پایه­ی نظریه­ هایی پیرامون اعتماد به برند و ارزش­های برند ادراک­شده در حوزه­های بازاریابی و مدیریت، این موضوع را بررسی می­کند که چگونه ارزش­های رسانه­ای ادارک­شده بر اعتماد به برندهای رسانه­های اجتماعی چینی همچون ویبو و وی چَت تأثیر می­گذارند. این مطالعه با بهره­گیری از داده­های مطالعه­ ی پیمایشی اصلی که از کاربران رسانه­های اجتماعی چینی گردآوری شدند، در می­یابد که 1) کاربران چینی پنج لایه­ی ارزش در استفاده از برنامه­های رسانه­های اجتماعی می­بینند که شامل ارزش اطلاعاتی، ارزش سرگرمی، ارزش شبکه­سازی اجتماعی، ارزش جایگاه اجتماعی، و ارزش ارتباط سازمانی هستند؛ 2) این ارزش­ های رسانه­ای درک ­شده دارای تأثیرات گوناگونی بر اعتماد به برندهای رسانه­های اجتماعی هستند: در حالی که ارزش سرگرمی، ارزش شبکه­سازی اجتماعی، و ارزش جایگاه اجتماعی مستقیماً بر اعتماد به برند رسانه­ی اجتماعی تأثیر می­گذارند، ارزش اطلاعاتی و ارزش ارتباط سازمانی به شکلی غیرمستقم از طریق ارزش جایگاه اجتماعی، ارزش شبکه­سازی اجتماعی و یا ارزش سرگرمی بر اعتماد به برند رسانه­ی اجتماعی تأثیر می­گذارند. مطالعه­ی ما توضیح مهمی برای اعتماد به رسانه­های اجتماعی ارائه می­کند و مقیاسی از ارزش­های رسانه­ای ادراک­شده (PMV) طراحی می­کند که پژوهشگران آینده می­توانند از آن بهره گیرند.

کلمات کلیدی: ارزش رسانه­ای ادارک­شده، رسانه­های اجتماعی، اعتماد به برند، مدل معادلات ساختاری، توسعه­ی مقیاس

Abstract

Chinese social media platforms such as WeChat, TikTok (Douyin in Chinese), and Weibo have become increasingly popular, attracting large amounts of loyal users in and outside of China. Borrowing theories on brand trust and perceived brand values from Marketing and Management, this study examines how perceived media values influence trust in Chinese social media brands such as Weibo and WeChat. Utilizing original survey data collected from Chinese social media users, our study finds that: (1) Chinese users perceive five layers of values in using social media applications, including information value, entertainment value, social networking value, social status value, and organizational communication value; (2) these perceived media values have different effects on trust in social media brands: while entertainment value, social networking value, and social status value directly affect social media brand trust, information value and organizational communication value indirectly affect social media brand trust through social status value, social networking value and/or entertainment value. Our study suggests an important explanation for trust in social media and develops a scale of perceived media values (PMV) that can be used by future researchers.

Keywords:
Perceived media value
Social media
Brand trust
Structural equation model
Scale development

مروری بر پیشینه

1.2 اعتماد به برند و عوامل تعیین­کننده آن

اعتماد عنصری مهم و اساسی در مطالعه­ی رابطه­ی میان مصرف­کننده و برند است (بلک استون، 1992؛ گاربارینو و جانسون، 1999؛ لیو و همکاران، 2018؛ مورگان و هانت، 1994). اعتماد به برند چنین تعریف می­شود: تمایل مصرف­کنندگان برای اعتماد به یک برند و انتظار داشتن نتایج مثبت حتی در صورت خطر (لائو و لی، 1999). از سوی دیگر، مصرف­کنندگان از انتخاب برند خود انتظار نتایج مثبت دارند و باور دارند که آن برند می­تواند ارزش برند خود را برآورده سازد (چادوری، 2001). دلگادو-بالستر (2003) بر این باور است که مصرف­کنندگان هنگام تعامل با یک برند، حس امنیت را پدید می­آورند اگر ببینند که آن برند قابل اتکا است و مسئول منافع و رفاه آنان است. از سوی دیگر، خطرپذیری یک شرط کلیدی برای اعتماد به برند است (باتاچاریا، دبینری و پیلوتلا، 1998) و بیانگر تردید مصرف­کنندگان در انتخاب برند و جانفشانی ادراک­شده است.

پژوهشگران از دیرباز منشأ اعتماد به برند را برای توضیح واکاوی کرده­اند، مانند دانش مصرف­کنندگان درباره­ی برند، تجربه­ی استفاده از برند، و آشنایی با برند (دلگادو-بالستر و مونوئرا-آلمان، 2005؛ گاربارینو و جانسون، 1999؛ لاروچی و همکاران، 2012). تجربه­ی استفاده از برند موجب آگاهی مصرف­کننده از برند و ارتباط با برند می­شود. آشنایی با برند یک رابطه­ی برند-مصرف­کننده­ی بهتر ایجاد می­کند، و بدین ترتیب سطوح بالاتری از اعتماد به برند به وجود می­آورد. وانگ، لی، و یو (2010) استدلال می­کنند که دانش و تجربه­ی مصرف­کنندگان درباره­ی برند منشأ اعتماد به برند هستند و پیشنهاد می­کنند که اعتماد به برند از راه سه کانال نتیجه می­شود: تبلیغات، نقل دهان به دهان، و تجربه­ی کاربر، و در این میان، تأثیر تجربه­ی کاربر نقش بیش­تری ایفا می­کند.

ارزش برند ادراک­شده همچنین با اعتماد به برند مرتبط است. زیتهامل (1988) ارزش برند ادراک­شده را به عنوان ارزیابی کلی مصرف­کننده نسبت به سودمندی یک محصول یا خدمات بر پایه­ی ادراک­هایی پیرامون آنچه که دریافت می­شود و آنچه که ارائه می­شود. ادراک­هایی پیرامون آنچه که دریافت می­شود ممکن است شامل ویژگی­های داخلی و خارجی، کیفیت، و دیگر ویژگی­های بسیار انتراعی محصول است، و این ویژگی­ها بر ادراک­ها نسبت به محصول تأثیر می­گذارد. ادراک­ها پیرامون آنچه که ارائه می­شود عمدتاً از راه قیمت­های نقدی و غیرنقدی، یعنی ارزش برند ادراک­شده، منعکس می­شود (کانتامننی و کولسون، 1966؛ پتریک، 2002؛ شیت، نیومن و گراس، 1991؛ سوینی و سوتار، 2001). بیش­تر پژوهشگران قبول دارند که ارزش­های برند ادراک­شده شامل ارزش کارکردی (کیفیت ادراک­شده و عملکرد مورد انتظار محصول)، ارزش اجتماعی (توانایی محصول برای ارتقای خودانگاره­ی اجتماعی)، ارزش فردی (بیان نیازهای خودکام­بخشی مصرف­کنندگان)، و ارزش عاطفی (سودمندی حاصل از احساسات یا وضعیت عاطفی که یک محصول پدید می­آورد) (کانتامننی و کولسون، 1966؛ کلر، 2008؛ پتریک، 2002؛ سوینی و سوتار، 2001؛). شواهد، تأثیر برانگیزننده­ی ارزش ادارک­شده بر اعتماد به برند را نشان می­دهند. چودوری و هولبروک (2001) یک همبستگی مثبت معنی­دار میان ارزش ادراک­شده و اعتماد به برند یافتند. چی، یا و چیو (2009) در پژوهشی پیمایشی درباره­ی کاربران زن محصولات آرایشی، ابراز داشتند که ارزش برند ادراک­شده به شکل مثبتی با اعتماد به برند مرتبط است، نتیجه­ای که توسط زوهیب و محمد (2014) از طریق بررسی مصرف­کنندگان محصولات هیولت و پاکارد تکرار شد. پژوهش پرامکا (2016) تشریح کرد که سطح بالاتر ارزش ادراک­شده­ی محصولات و خدمات می­تواند به یک سطح بالاتر از اعتماد به برند منجر شود. مولینر (2009) تأثیر معنی­دار ارزش ادراک­شده­ی بیماران پیرامون اعتماد به بازار مراقبت­های بهداشتی را بازگو کرد. هریس و گودی (2004) از راه بررسی پیمایشی خریداران بلیط آنلاین تأیید کردند که ادراک مصرف­کنندگان پیرامون ارزش برند دارای تأثیر معنی­داری بر اعتماد به برند است. پژوهش اریک (2012) اشاره کرد که ارزش و کیفیت برند دارای تأثیر معنی­داری بر اعتماد به برند است. اولاگا و اگرت (2006) نشان دادند که ارزش برند یک پیش­شرط برای یک رابطه­ی برند-مصرف­کننده­ی خوب است.

با توسعه و گسترش رسانه­های اجتماعی، مصرف­کنندگان به آسانی می­توانند تجربیات و دیدگاه­های خود پیرامون برند را به صورت آنلاین به اشتراک بگذارند و قادرند که از طریق تجارت اجتماعی با همدیگر تعامل داشته باشند، یعنی با استفاده از تالارهای گفتگوی آنلاین، نقدها، توصیه­ها، و نمره­گذاری­ها (چن و همکاران، 2011؛ هاجلی، 2014؛ لیو و همکاران، 2018)؛ ریدینگز و گفن، 2004). پژوهش­ها نشان می­دهد که استفاده از رسانه­های اجتماعی از طریق افزایش تعاملات اجتماعی مصرف­کنندگان منجر به افزایش اعتماد به برند و تمایل به خرید می­شود (هاجلی، 2014). لیو و همکاران (2018) اظهار داشتند که اعتماد در میان مصرف­کنندگان پیرامون سایت رسانه­ی اجتماعی یک برند بر اعتماد به برند تأثیر می­گذارد. چن و چنگ (2019) دریافتند که اعتماد به رسانه­ها بر تشخیص اخبار جعلی درباره­ی یک برند از سوی مصرف­کنندگان در رسانه­های اجتماعی و متعاقباً اعتماد به برند تأثیر دارد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اعتماد به برندهای رسانه های اجتماعی و ارزش های رسانه ای درک شده: مطالعه پیمایشی در چین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی