دریافت پروژه اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

شامل 120 صفحه
فرمت word
حجم فایل 8.2MB
شناسه محصول: 54

قیمت دانلود فایل: 11.800 تومان

دسته: ,

شامل 4 فرم بازبینی (چک لیستهای) گودبرداری و سازه‌های نگهبان

قسمتی از متن پروژه مبانی و اصول سازه های نگهبان و گود برداری

فصل دوم

ضوابط و دستورالعمل‌های گود برداری، حفر چاه‌ها، و اجرای سازه‌های نگهبان

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، 1380

عملیات خاکی

کلیات

منظور از عملیات خاکی عبارت است از : خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح زمین، گودبرداری، پی کنی ساختمانها، حفر شیارها، کانالها و مجاری آب و فاضلاب و حفر چاههای آب و فاضلاب با وسائل دستی یا ماشین آلات.

قبل از اینکه عملیات خاکی شروع شود، اقدامات زیر باید انجام شود:

الف : زمین مورد نظر از لحاظ استحکام و جنس خاک دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد.

ب : موقعیت تأسیسات زیرزمینی از قبیل کانالهای فاضلاب، قنوات قدیمی، لوله کشی آب و گاز، کابلهای برق، تلفن و غیره که ممکن است در حین عملیات گودبرداری و خاک برداری موجب بروز خطر و حادثه گردند و یا خود دچار خسارت شوند، مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و با همکاری سازمانهای ذیربط، نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان آنها اقدام گردد.

ج : در صورتیکه تغییر مسیر یا قطع جریان برخی از تأسیسات مندرج در بند ب امکان پذیر نباشد، باید با همکاری سازمانهای مربوطه و به طرق مقتضی نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.

د : چنانچه محل گودبرداری در نزدیکی و یا مجاورت یکی از ایستگاه‌های خدمات عمو.می از قبیل آتش نشانی، اورژانس و غیره بوده و یا در مسیر اتومبیلهای مربوطه باشد، باید قبلاً مراتب به اطلاع مسئولین ذیربط رسانده شود تا احیاناً در سرویس رسانی عمومی وقفه‌ای ایجاد نشود.

هـ : کلیه اشیاء زائد از قبیل تخته سنگ، ضایعات ساختمانی و یا بقایای درخت که ممکن است مانع از انجام کار شده و یا موجب بروز حوادث شوند،  از زمین مورد نظر خارج گردند.

کلیه کارگرانی که در عملیات خاکی مشغول به کار می‌شوند، باید از تجزیه کافی برخوردار بوده و اشخاص ذیصلاح بر کار آنان نظارت نمایند. همچنین سایر افراد از جمله رانندگان و اپراتورهای ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، باید از اشخاص ذیصلاح باشند.

در صورتیکه در عملیات خاکی از دستگاههای برقی مانند الکتروموتور برای هوادهی، تخلیه آب و نظایر آن استفاده شود، این گونه دستگاه‌ها باید با رعایت مفاد بخش
12-6-1 به کار گرفته شده و به وسایل حفاظتی مناسب مجهز باشند.

چنانچه محل مورد نظر برای عملیات خاکی نظیر حفر چاه در معابر عمومی یا محل‌هائی باشد که احتمال رفت و آمد افراد متفرقه وجود داشته باشد، باید با اقدامات احتیاطی از قبیل محصور کردن محوطه حفاری، نصب علائم هشدار دهنده و وسایل کنترل مسیر، از ورود افراد به نزدیکی منطقه حفاری جلوگیری بعمل آید.

گودبرداری و خاکبرداری (حفر طبقات زیرزمین و پی کنی ساختمانها)

در صورتیکه در عملیات گود برداری و خاک برداری احتمال خطری برای پایداری دیوارها و ساختمانهای مجاور وجود داشته باشد، باید از طریق نصب شمع، سپر و مهارتهای مناسب و ایمن گودبرداری و در صورت لزوم با اجرای سازه‌های نگهبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداری آنها تأمین گردد.

در خاکبرداری‌های با عمق بیش از 120 سانتیمتر که احتمال ریزش یا لغزش دیواره‌ها وجود داشته باشد، باید با نصب شمع، سپر و مهارهای محکم و مناسب نسبت به حفاظت دیواره‌ها اقدام گردد، مگر آنکه شیب دیواره از زاویه شیب طبیعی خاک کمتر باشد.

در مواردیکه عملیات گودبرداری در مجاورت بزرگراهها، خطوط راه آهن یا مراکز و تأسیسات دارای ارتعاش انجام می‌شود، باید اقدامات لازم برای جلوگیری از لغزش یا ریزش دیواره‌ها صورت گیرد.

در موارد زیر باید دیواره‌های محل گودبرداری دقیقاً مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و در نقاطی که خطر ریزش یا لغزش دیواره‌ها بوجود آمده است، مهارها و وسائل ایمنی لازم از قبیل شمع، سپر و غیره نصب و یا مهارهای موجود تقویت گردند.

الف : بعد از بارندگی‌های شدید

ب : بعد از وقوع طوفانهای شدید،‌ سیل و زلزله

ج : بعد از یخبندانهای شدید

د : بعد از هر گونه عملیات انفجاری

هـ : بعد از ریزش ناگهانی

و: بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مهارها

ز : بعد از هر گونه ایجاد وقفه در فعالیت ساختمانی

برای جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ، سقوط افراد، حیوانات، مصالح ساختمانی و ماشین آلات و سرازیر شدن آب به داخل گود و نیز برخورد افراد و وسایط نقلیه با کارگران و وسایل و ماشین آلات حفاری و خاکبرداری، باید اطراف محل حفاری و خاکبرداری با رعایت مفاد بند 12-5-1 به نحو مناسب حصار کشی و محافظت شود. در مجاورت معابر و فضاهای عمومی، محل حفاری و خاکبرداری باید با علایم هشدار دهنده که در شب و روز قابل رویت باشد، مجهز گردد.

در گودبرداری‌هایی که عملیات اجرایی به علت محدودیت ابعاد آن با مشکل نور و تهویه مواجه می‌گردد، لازم است نسبت به تأمین وسایل روشنائی و تهویه اقدام لازم بعمل آید.

خاک و مصالح حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از نیم متر از لبه گود ریخته شود. همچنین این مصالح نباید در پیاده روها و معابر عمومی به نحوی انباشته شود که مانع عبور و مرور گردیده یا موجب بروز حادثه شود.

قبل از استقرار ماشین آلات و وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل، بیل، مکانیکی، لودر، کامیون و غیره، یا انباشتن خاکهای حاصل از گودبرداری و یا مصالح ساختمانی در مجاورت گود، باید ضمن رعایت فاصله مناسب از لبه گود، نسبت به تأمین پایداری دیواره‌های گود اقدام گردد.

در گودهائی که عمق آنها بیش از یک متر می‌باشد، نباید کارگر در محل کار به تنهایی به کار گمارده شود.

در محل گودبرداری‌های عمیق و وسیعف باید یک نفر نگهبان مسئولیت نظارت بر ورود و خروج کامیونها و ماشین آلات سنگین را عهده دار باشد و نیز برای آگاهی کارگران و سایر افراد، علائم هشدار دهنده در معبر و محل ورود و خروج کامیونها و ماشین آلات مذکور نصب گردد.

فهرست پروژه

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل 1- شناخت زمین – گودبرداری نگهبان سازی و سازه‌های نگهبان

1-1) انواع زمین برای گودبرداری . 3

1-1-1) زمین‌های مرغوب . 3

1-1-1-1) زمین‌های سنگی … 3

2-1-1-1) زمین‌های دج.. 4

3-1-1-1) زمین‌های سخت مخلوط . 5

4-1-1-1) زمین‌های مخلوط متوسط … 6

2-1-1) زمین‌های نامرغوب… 6

1-1-2-1) زمین‌های شنی

1-1-2-2) زمین‌های ماسه‌ای

1-1-2-3) زمین‌های رسی

1-1-2-4) زمین‌های خاک دستی

1-1-2-5) زمین‌های با خاک نباتی

1-1-2-6) زمین‌های باتلاقی

1-2) علائم اختصاری

1-3) تسطیح زمین زیر بنا

1-4) تراشه برداری

1-5) تنگ بستن پشت خاکریز (دیوار نگهبان)

1-6) زاویه گودبرداری

1-6-1) زاویه گودبرداری در زمین‌های سنگی و صخره‌ای

1-6-2) زاویه گودبرداری در زمین‌های دج

1-6-3) زاویه گودبرداری در زمین‌های سقف مخلوط

1-6-4) زاویه گودبرداری در زمین‌های مخلوط متوسط

1-6-5) زاویه گودبرداری در زمین‌های رسی

1-6-6) زاویه گودبرداری در زمین‌های نامرغوب شنی و ماسه‌ای

1-7) گودبرداری مرحله‌ای

1-8) ایجاد مانع در زمین سست برای گودبرداری

1-8-1) سپرکوبی توسط تداورس چوپ

1-8-2) سپرکوبی توسط تیرآهن و پوشش تخته

1-8-3) سپرکوبی در زمین‌های تا حدی مرطوب و آبدار

1-9) مهارسازی شیب و گودبرداری برای پی سازی

1-9-1) قالب سازی آجری درپی

1-10) گودبرداری قائم در زمین‌های سست

1-11) گودبرداری و سازه‌های نگهبان

1-12) انواع روشهای پایدار سازی گود

1-12-1) روش مهارسازی

1-12-1-1) مزایای روش مهار سازی

1-12-1-2) معایب روش مهارسازی

1-12-2) روش دوخت به پشت

1-12-2-1) مزایای روش دوخت به پشت

1-12-2-2) معایب روش دوخت به پشت

1-12-3) روش دیواره‌ی دیافراگمی

1-12-3-1) مزایای روش دیواره‌ی دیافراگمی

1-12-3-2) معایب روش دیواره‌ی دیافراگمی

1-12-4) روش مهار مقابل

1-12-4-1) مزایای روش مهار مقابل

1-12-4-2) معایب روش مهار مقابل

1-12-5) روش اجرای شمع

1-12-5-1) مزایای روش اجرای شمع

1-12-5-2) معایب روش اجرای شمع

1-12-6) روش سپرکوبی

1-12-6-1) مزایای روش سپرکوبی

1-12-6-2)  معایب وش سپرکوبی

1-12-7) روش خرپایی

1-12-7-1) مزایای روش خرپایی

1-12-7-2) معایب روش خرپایی

1-13) جمع آوری تیر و تخته و سنگ

1-14) گودبرداری و نگهبان سازی ساختمان همجوار

1-14-1) تنگ بستن پشت دیوار همجوار

1-14-2) تنگ بستن مایل پشت دیوار همجوار توسط تیر و تخته

1-14-3) تنگ بندی گسترده چوبی پشت دیوار ساختمان همجوار

1-14-4) تنگ اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار

1-14-5) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار توسط تیر مرکب چوبی

1-14-6) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار با «دهانه عریض» توسط تیر مرکب چوبی

1-14-7) تنگ بستن پشت دیوار ساختمان همجوار در گودبرداری با تیرآهن

1-14-8) تنگ بستن افقی پشت دیوار همجوار با تیرآهن و تیرمرکب

1-14-9) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تنگ خاکی در گودبرداری

1-14-10) تنگ آجری در کناره گودبرداری برای نگهبان سازی ساختمان همجوار

1-14-11) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تیر مرکب بیروفیل و تنگ آجری در گودبرداری

1-14-12) تنگ بندی آجری در پای گودبرداری

1-14-13) نگه داری ساختمان‌های مرتفع همجوار در گودبرداری‌های بسیار عمیق

1-14-14) اجرای پی سازی در عمق چاه

فصل دوم : ضوابط و دستورالعملهای گودبرداری، حفر چاه‌ها، و اجرای سازه‌های نگهبان

2-1) مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، 1380

2-2) مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، تجدید نظر دوم، 1383

2-3) مشخصات فنی عمومی راه (نشریه 101 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )، تجدید نظر اول، 1382

2-4) آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی، معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

2-5) منتخبی از آیین نامه و مقررات حفر چاه‌های دستی، معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

2-6) توصیه‌های سازمان آتش نشانی تهران

فصل سوم : فرم‌های بازبینی (چک لیستهای) گودبرداری و سازه‌های نگهبان

فرم شماره 1 – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چک لیست مشخصات گود

فرم شماره 2 – الف گود برداری و سازه‌های نگهبان : چک لیست مشخصات سازه نگهبان

فرم شماره 2 – ب گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چک لیست مشخصات سازه نگهبان

فرم شماره 3 – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : تعهد نامه ایمن سازی گود و اجرای سازه نگهبان

فرم شماره 4 – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : گزارش گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

فهرست موضوعی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
  • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
  • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
  • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
  • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
  • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
  • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی