دریافت پروژه تکنولوژی های به خدمت گرفته شده برای کاهش آلاینده ها در خودرو

شامل 130 صفحه
فرمت word
حجم فایل 932.6KB
شناسه محصول: 92

قیمت دانلود فایل: 7.500 تومان

دسته: , , برچسب:

لیست منابع در فایل محصول موجود است

قسمتی از متن پروژه بررسی عوامل آلاینده های خودرو

مقدمه

آلودگی هوا عبارتست از وجود یک یا چند مورد از مواد آلوده  کننده در فضا نظیر گرد و خاک ، دوده ، گاز ، مایعات معلق ، بو ، دود یا بخار در اندازه یا مدت زمانی که بتواند برای زندگی انسان زیان آور باشد و یا اینکه بدون دلیل در آرامش و لذایذ زندگی و حیات جامعه مداخله نماید .

اگزوز اتومبیل شماری گازهای سمی را در اتمسفر رها می کند و در بین آنها گازهایی که بیشتر سبب نگرانی هستند ، عبارتند از: مونوکسید کربن ( CO )، هیدروکربن ها ( CH ) ، اکسیدهای ازت  و ذرات معلق(pm). این موارد آلودگی زا ، مستقیم و غیر مستقیم به باران اسیدی ، مه دود ، مسمومیت از مونوکسید کربن و ازدیاد در تجمعات سطح پائین اوزون ربط داده شده اند . اگرچه نشر اگزوز بستگی به میزان مخلوط شدن بنزین و هوا در موتور وسیله نقلیه بنزینی دارد ولی بیش از 90 درصد مونوکسید کربن موجود در شهرها و حدود 30 تا 40 درصد اکسیدهای  ازت موجود در محیطهای شهری ، از اگزوز اتومبیل ناشی می شود .

روند فراینده افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در خیابانهای شهرهای بزرگ ، گذشته از مشکلات گوناگون اجتماعی ، مسأله افزایش بی رویه میزان آلودگی محیط زیست ، بخصوص آلودگی هوا و تأثیرات مخرب ناشی از آنرا پدید آورده است . برای از بین بردن یا لااقل کنترل این خطر جدید جدی باید چاره ای اندیشید تا مانع ظهور نتیجه معکوس از این اختراع بی بدیل بشر در طول تاریخ گردیم و همواره آن را به چشم وسیله ای مفید و ابزاری برای آسایش بیشتر انسان تلقی کنیم.در این پروژه سعی بر آن شده تا تکنولوژی هایی که هر کدام به نحوی باعث تصحیح و تکامل این وسیله در زمینه کاهش آلاینده های خروجی از آنشده را معرفی و در حد توان به نحوه عملکرد آنها بپردازیم.

فصل اول

1-1 جایگاه ایران در استانداردهای زیست محیطی

بین سالهای 1310 تا 1315 از سوی یکی از صدراعظم های آن زمان فرمانی صادر شد که براساس آن خودروهای دیزلی کسب نباید در تهران تردد کنند . این صدراعظم یک روز از خیابان رسد می شد می بینید خودروهای دیزل سبک نباید وارد یا تولید شوند . این خودروها در آن زمان دو مشکل اساسی داشتند یکی از سروصدا و دیگر حجم ونسبت تراکم بالا ، که هر دو مشکل را می توان با تکنولوژیهای جدید برطرف می شود .

استانداردهای اروپایی که در خصوص انتشار آلاینده ها از خودروهای سواری بنزینی موجود میباشند عبارتند از:   ECE / EEC

آغازین استاندارهای آلودگی

دراروپا اولین استاندراد در جهت محدود کردن انتشار گازهای آلاینده خروجی از وسایط نقلیه موتوری توسط ECE در استاندراد R15 وضع شد در این استاندارد حد مجاز آلاینده های هیدروکربن و منوکسید کربن خارجی از اگزوز در حالی که خودرو تحت سیکل شهری ECE برروی شاسی دنیا موقتی رانندگی می شد ، برجسب وزن خودرو (وزن مرجع) در 8 گروه ارائه شده بود این سیکل رانندگی طوری طراحی شده بود که بیانگر شرایط رانندگی در شهر اروپا باشد این سیکل متشکل از 4 بار تکرار سیکل شهری پایه است . این استاندارد برای خودروهای سبک اعمال می شد .

استاندارد R15 بلافاصله در استاندراد 70/220/EE در اتحادیه اروپا بکار گرفته شد . باتوجه به افزایش روزافزون حساسیت نسبت به مسائل زیست محیطی، اصلاحیه های به استاندارد R15اعمال شد و حدود مجاز کاهش یافت . تا سال 1983 چهار اصلاحیه انتشار یافت و این استانداردها نیز متقابلاً در استانداردهای EEC منعکس شد .

شایان ذکر است در استاندارد R15.02 اکسیدهای نیتروژن موجود در گازهای خروجی از اگزوزنیز به آلایندهایی که باید میزان آنها ازحد مجاز قید شده در این استانداردها تجاوز نکند . اضافه شد .  بعلاوه در استاندارد R15.04 حد مجاز باری هیدروکربنها و منوکسیدکربن موجود در گازهای خروجی از اگزوز که قبلاً بصورت مجزا ارائه شده بود به صورت مجموع اعلام شد.

 

1-1-1 استاندارد EEC(European Economic commiunity)

تا اواسط دهه 80 EEC در زمینه انتشار و ایستانداردهای آلودگی پیرو ، ECE بود ، پس ازتصویب توافقنامه لوگزانبورک در سال 85، استاندارد جدید آلودگی 88/76/EEC در سال 88 توسط اتحادیه اروپا ارائه شد . انتشار این استاندارد قدم مهمی در این زمینه به شمار می رود . از این زمان به بعد نقش EEC استانداردهای وضع شده توسط EEC را در استانداردهای خود بکار گرفت در استاندارد 88/76/EE حد مجاز آلاینده ای اکسیدهای نیتروژن و مجموع هیدروکربن و منوکسیدکربن خروجی از اگزوز در حالی که خودرو تحت سیکل شهری ECE برروی شاشی این موتور رانندگی می شد ، برحسب ظرفیت موتور در سه گروه بطور مجزا برای خودروهای دیزل و بنزینی ارائه شده بود.استاندارد 88/76/EE بلافاصله با استاندارد 88/436/EE که در آن حد مجاز برای ذرات معلق (برای خودروهای دیزل) مشخص شده بود و 88/458/EEC که حد مجاز برای آلاینده های خروجی از اگزوز برای خودروهای ظرفیت موتور کمتر از 1400 کاهش داده شده بود دنبال شد.

باتوجه به مشکلات ناشی از آلودگی هوا و سهم انکار ناپذیر خودروها در آن استانداردهای در جهت کاهش انتشار آلاینده ها از خودروها تدوین شده اند و در این عوامل مختلف برمیزان انتشار آلاینده ها از خودروتأثیر می گذارند و از آنجایی که مقادیر بدست آمده باید قابل مقایسه و تکرار پذیر باشند.این مقادیر باید تحت شرایط کنترل شده و یکسانی بدست آیند . بدین منظور استانداردهای آلودگی علاوه برارائه مغایر پذیرش خودروهااز نظر انتشار آلاینده های و تعیین آزمونهای لازم باتوجه به عوامل فوق الذکر ، شرایط یکسانی را جهت بدست آوردن میزان انتشار آلاینده ها از خودروها تعیین می کنند . از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد .

 1. نحوه و شرایط انجام آزموهای فوق الذکر
 2. سیکل رانندگی
 3. سوخت (بسته به نوع آزمون استفاده از سوخت تجاری و یا سوخت) مرجع ذکر شده است .
  شایان ذکر است که سوخت مرجع ، سوخت تجاری متفاوت است و در هر استاندارد مشخصات آن ارائه شده است .
 4. شرایط خودروو نحوه آماده سازی آن قبل از انجام هر آزمون
فهرست پروژه

فصل اول: انواع آلاینده ها
1-1- استانداردها
1-1-1 -استاندارد EEC(European Economic Commiunity)
1-1-2- استاندارد (Economic Commission Europe) ECE
1-2- مونواکسید کربن(CO)
1-3- هیدرو کربن های نسوخته(HC)
1-4- اکسید های ازت(NOX)
1-5- ترکیبات سرب
1-6- ذرات معلق در هوا (PM)

فصل دوم: انواع سوخت مصرفی
2-1- سوختهای مایع
2-1-1- بنزین
2-1-2- گازوئیل
2-1-3- الکلها
2-1-3-1- متانول
2-1-3-2- اتانول
2-1-4- سوخت های گیاهی
2-1-4-1- متانول
2-1-4-2- اتانول
2-1-4-3- بیو دیزل
2-2- سوختهای گاز
2-2-1- 34
2-2-2- CNG
2-2-3- LNG
2-2-4-LPG
2-2-5- هیدروژن
2-2-6- بیو گاز
2-3- سوخت های دو گانه
2-3-1- استفاده از سوخت مخلوط (Mixed Fuel Operation)
2-3-2- سیستم SVO دو مخزنه (two-tank svo system)

فصل سوم: انواع تکنولوژیهای بخدمت گرفته شده
3-1- نسبت سوخت به هوا
3-2- نسبت تراکم
3-2-1- عدد اکتان (Octane Number)
3-3- شکل اتاق احتراق
3-3-1 محفظه احتراق معمولی
3-3-2 محفظه پیش احتراق
3-4- نوع ومحل پاشش سوخت
3-4-1- کاربراتور
3-4-2- تزریق سوخت
3-4-2-1- سیستم تزریق سوخت زمان بندی شده الکترونیکی
3-4-2-2 تزریق سوخت با جریان مداوم((Continuous Fuel Injection
3-4-2-3 تزریق سوخت در محل دریچه گاز (TBI)
3-5- درصد هوای اضافی
3-5-1- توربوشارژینگ ضربه ای
3-5-2- توربوشارژینگ فشار ثابت
3-6- جبهه انتشار شعله
3-6-1 -نرخهای سوختن
3-6-2- تئوری انتشار شعله
3-7- مجاری تنفس و تخلیه
3-7-1 منیفولدهای ورودی متغیر
3-7-2 منیفولدهای ورودی طول متغیر
3-8- محل قرار گیری شمع
3-9-زمانبندی سوپاپها
3-9-1- انواع تایمینگ متغیر سوپاپ

فصل چهارم: انواع تصحیح کننده ها
4-1- مبدل های Catalytic
4-1-1- کاتالسیت کنورتور سه راهه
4-1-2- تئوری سیستم کاتالیست کتورتور سه راهه
4-2- سنسور اکسیژن
4-3- سوپاپ EGR
4-4-Max Power …94
4-4-1 کاهش گازهای خروجی

فصل پنجم: انواع تامین انرژی
5-1- خودروهای Hybrid
5-1-1- کنترل کننده ها / موتورهای هیبریدی
5-1-2- باتری خودرو هیبریدی
5-1-3-فراخازن های خودروهای هیبریدی
5-1-4 -انتشارات پایین و راندمان بالا
5-1-5 -خاصیت تقویت کردن ترمز
5-1-6 -سیستم هیبریدی سری
5-1-7 -سیستم هیبریدی موازی
5-1-8 -سیستم هیبریدی سری موازی
5-1-9 -ویژگیها
5-1-10 -مقایسه عملکردی خودروهای برقی خالص و خودروهای هیبرید
5-2- پیل سوختی
5-2-1 پیل سوختی اکسید جامد(SOFC)
5-2-2 پیل سوختی کربنات مذاب (MCFC)
5-2-3 پیل سوختی اسید فسفریک (PAFC)
5-2-4 پیل سوختی قلیایی (AFC)
5-3- موتور های شش زمانه
5-3-1 طراحی و عملکرد
5-3-2 راندمان حرارتی و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی
5-3-3 کاهش مصرف سوخت
5-3-4 دو انبساط (کار)
5-3-5 چند گانه سوز بودن
5-3-6 کاهش چشمگیر در الایندگی
5-3-7 سوخت مایع
نتیجه گیری
منابع

نتیجه گیری

در این زمان هیچ راه حلی برای جایگزینی موتورهای احتراق داخلی وجود ندارد. تنها پیشرفت های تکنولوژی حاضر، با زمان معقول  و محدودیت های مالی می تواند به ان کمک کند. موتور شش زمانه در این نگاه می گنجد. پذیرش صنعت خودروسازی می تواند یک تاثیر عظیم روی محیط زیست و اقتصاد جهانی بگذارد. موتوری که 40% صرفه جویی در مصرف سوخت و 60 تا 90 درصد(بستگی به نوع سوخت دارد) کاهش الایندگی دارد.

مصرف سوخت برای خودروهای سایز متوسط باید بین 4 تا 5 لیتر در 100 کیلومتر باشد و 3 تا 4 لیتر برای خودروهای کوچک می باشد.

خودروهای با موتور شش زمانه می توانند تا 3 تا 5 سال دیگر در بازار جهانی عرضه شوند.

استفاده از سوخت های گیاهی (غیر فسیلی) گازهای طبیعی و دیگر سوختها در موتور پرقدرت و ساده، کار کردن با کمترین تنظیم و بدون الایندگی، در این موتور می تواند مزایای زیادی داشته باشد که استفاده از ان را در دستگاههای ژنراتور، پمپ ها، موتور های ساکن، کشاورزی و صنعت ممکن سازد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تکنولوژی های به خدمت گرفته شده برای کاهش آلاینده ها در خودرو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی